Τετάρτη, 06 Ιουλίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 13 Οκτώβριος 2021 12:41

Ανάρτηση κατάστασης αιτούντων για τη χορήγηση νέων αδειών ΕΔΧ καθώς και μετατροπή υφιστάμενων αδειών σε ΕΔΧ σε ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ για την Π.Ε. Αιτωλ/νίας (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Ανάρτηση κατάστασης αιτούντων για τη χορήγηση νέων αδειών ΕΔΧ καθώς και μετατροπή υφιστάμενων αδειών σε ΕΔΧ σε ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ για την Π.Ε. Αιτωλ/νίας. (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)