Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 30 Σεπτέμβριος 2021 12:31

Ανάρτηση κατάστασης αιτούντων για τη χορήγηση νέων αδειών ΕΔΧ καθώς και μετατροπή υφιστάμενων αδειών σε ΕΔΧ σε ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ για την ΠΕ Αιτωλ/νίας

ΘΕΜΑ: Ανάρτηση κατάστασης αιτούντων για τη χορήγηση νέων αδειών ΕΔΧ καθώς και μετατροπή υφιστάμενων αδειών σε ΕΔΧ σε ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ για την ΠΕ Αιτωλ/νίας
Σχετ.: α) Το άρθρο 106 του Ν. 4070/12 .
β) Η αριθμ. 49536/4711 (ΦΕΚ 3357/τ. Β΄/17-12-2012) υπουργική απόφαση .
γ) Η αριθμ. οικ.186168/20128/5-7-2021(ΑΔΑ:6ΞΤΞ7Λ6-3ΞΧ) πρόσκληση ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με τον Ν.4070/12

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών και όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρ. 106, παρ.5, του Ν. 4070/12 (ΦΕΚ 82/τ.Α΄/10-4-2012), σας αποστέλλουμε συνημμένα δύο (2) σε συνεχόμενο πίνακα κατάστασεις, στην οποία εμφανίζονται οι αιτούντες για χορήγηση νέων αδειών ΕΔΧ αυτοκινήτων καθώς και μετατροπής υφιστάμενων αδειών ΕΔΧ σε ΕΔΧ – ΕΙΔΜΙΣΘ με το όνομα ή την επωνυμία τους, καταχωρημένοι ανά έδρα, είδος ΕΔΧ αυτοκινήτου και αναφερόμενου για κάθε αιτούντα του αντίστοιχου αριθμού αιτούμενων αδειών καθώς και στήλη με παρατηρήσεις, κατόπιν ελέγχου, επί των αιτήσεων αυτών.

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.