Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 16 Ιούλιος 2013 18:59

SECOVIA

secovia-logo-web

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ) συμμετέχει ως εταίρος στην πρόταση που υποβλήθηκε τον Νοέμβριο του 2011 με τίτλο “SECOVIA: South East Europe jointly developed common advanced virtual accessibility solutions to support public services” (ελεύθερη μετάφραση: Από κοινού αναπτυγμένες προηγμένες εικονικές λύσεις προσβασιμότητας για τη στήριξη δημόσιων υπηρεσιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη)  στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “South East Europe – Transnational Cooperation Programme (SEE)”. Η πρόταση αξιολογήθηκε επιτυχώς από την Επιτροπή Παρακολούθησης του SEE την 28η Σεπτεμβρίου 2012.

Στο έργο SECOVIA συμμετέχουν 13 εταίροι από 10 χώρες (3 περιφερειακές κυβερνήσεις, 3 εδαφικές ενώσεις, 5 εταιρείες περιφερειακής ανάπτυξης και 2 ινστιτούτα πληροφορικής). Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.784.833,00 ευρώ. Το έργο έχει διάρκεια 24 μηνών και ολοκληρώνεται τον Σεπτέμβριο του 2014.

Το έργο SECOVIA προωθεί την από κοινού ανάπτυξη προηγμένων λύσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων του υπολογιστικού νέφους (cloud computing) με στόχο την προώθηση της πρόσβασης σε κοινές δημόσιες υπηρεσίες, πόρους και υποδομές πληροφορικής καθώς και την αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των περιοχών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ: www.secovia.eu

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 16 Ιούλιος 2013 19:56
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « PPP4Broadband RuRaLiTer »