Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 16 Ιούλιος 2013 19:20

CESAPO

cesapo-logo-web

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, συμμετέχει ως εταίρος στο έργο με τίτλο «Contribution of Emission Sources on the Air quality of the Pοrt-cities in Greece and Italy - CESAPO» του προγράμματος Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα- Ιταλία 2007-2013 με κωδικό έργου I1.32.06, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 75% και το Ελληνικό Δημόσιο κατά 25%.  Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με βάσει Προγραμματική Σύμβαση.

Σκοπός του έργου, στο οποίο συμμετέχουν ακόμα 4 εταίροι με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο Πατρών, είναι να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα από τις πειραματικές εκστρατείες και τις εφαρμογές των φωτοχημικών μοντέλων με σκοπό την εκτίμηση των πηγών εκπομπών αερίων στην Ελλάδα και την Ιταλία. Αναλυτικότερα θα λειτουργήσει ένα όργανο παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην πόλη της Πάτρας και θα εξεταστεί ο αντίκτυπος στην ποιότητα του αέρα μέσα από διαφορετικά σενάρια ανάπτυξης της κάθε περιοχής παρέμβασης του έργου, θα γίνει σύγκριση της συμβολής των πηγών εκπομπής αερίων των περιοχών μελέτης του προγράμματος, αλλά και θα εντοπιστούν κοινά χαρακτηριστικά και θα κατανοηθούν οι διαφορές που σχετίζονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ: www.cesapo.upatras.gr

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 16 Ιούλιος 2013 19:54
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « GrItCUZINE Talking Lands »