Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 16 Ιούλιος 2013 19:18

GrItCUZINE

gritcuzine-logo-web

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος στο έργο με τίτλο «Cultural gastronomic particularities: Creation of an identity of the  local gastronomic heritage in the region Greece –Italy - GrItCUZINE» του προγράμματος Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα- Ιταλία 2007-2013 με κωδικό έργου I1.31.16, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 75% και το Ελληνικό Δημόσιο κατά 25%.  Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας με βάσει Προγραμματική Σύμβαση.

Σκοπός του έργου, στο οποίο συμμετέχουν ακόμα 5 εταίροι, είναι η ποιοτική αναβάθμιση και πολιτιστική ανάδειξη της ελληνικής και της ιταλικής διατροφής μέσω των κοινών καθώς και των διαφορετικών γαστρονομικών συνηθειών οι οποίες θα καταγραφούν σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα. Παράλληλα θα αναγνωριστούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής (φυσικά, πολιτιστικά, γαστρονομικά) με απώτερο στόχο την προώθηση των τοπικών προϊόντων. Αναλυτικότερα θα επιχειρηθεί η ποιοτική αναβάθμιση και πολιτιστική ανάδειξη της ελληνικής και της ιταλικής διατροφής μέσω των κοινών καθώς και των διαφορετικών γαστρονομικών συνηθειών οι οποίες θα καταγραφούν σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα. Παράλληλα θα αναγνωριστούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής (φυσικά, πολιτιστικά, γαστρονομικά) με απώτερο στόχο την προώθηση των τοπικών προϊόντων.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 16 Ιούλιος 2013 19:54
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « La Bottega delle Voci II CESAPO »