Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 16 Ιούλιος 2013 19:30

Συνεργασία I

Έρευνα για τις μορφές κοινωνικού αποκλεισμού στις πυρόπληκτες περιοχές του Νομού Ηλείας

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει στο έργο με τίτλο «Έρευνα για τις μορφές κοινωνικού αποκλεισμού στις πυρόπληκτες περιοχές του Νομού Ηλείας»  της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», πράξη Ι «Συνεργατικά έργα μικρής & μεσαίας κλίμακας» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ».

Το έργο είναι ερευνητικό , στο οποίο συμμετέχουν ακόμα 2 εταίροι με επικεφαλής το  Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Σπουδών, με αντικείμενο μελέτης τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις στις περιοχές, που επλήγησαν από τις καταστροφικές  πυρκαγιές στην Ηλεία το 2007. Η έρευνα κινήθηκε σε τρία βασικά ερευνητικά επίπεδα, πρωτογενή δειγματοληπτική έρευνα στους κατοίκους της περιοχής για την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και των πραγματικών αποτελεσμάτων στην κοινωνική συνοχή, το εισόδημα, την απασχόληση, την οικονομία, την παραγωγική δομή, δευτερογενή έρευνα με την αξιοποίηση των δεδομένων της ΕΣΥΕ και άλλων φορέων καθώς και όλων των ερευνών και μελετών που έχουν εκπονηθεί έως σήμερα και τέλος στην αποτύπωση προτάσεων πολιτικής μέσω πολυεπίπεδης συγκριτικής μελέτης και ανάλυσης με την οποία θα αξιολογηθούν και οι υλοποιούμενες πολιτικές και εστιασμένα θα καταγραφούν οι προτάσεις παρεμβάσεων ανά τομέα πολιτικής, σύμφωνα με τις καταγραφόμενες ανάγκες.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 16 Ιούλιος 2013 19:53
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « NAT -PRO INFOIL »