Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 16 Ιούλιος 2013 19:33

INFOIL

infoil-logo-web

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει στο έργο με τίτλο «Προώθηση της οικολογικής παραγωγής και κατανάλωσης: το παράδειγμα του ελαιολάδου - INFOIL» που χρηματοδοτείται κατά 50% από το πρόγραμμα LIFE +  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σκοπός του έργου, στο οποίο συμμετέχουν ακόμα 3 εταίροι με επικεφαλής το Πολυτεχνείο Κρήτης, είναι η προώθηση αειφόρων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης με παράδειγμα το ελαιόλαδο, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ειδικά σε περιοχές με υψηλή παραγωγή ελαιολάδου.

Σκοπός του έργου είναι, μέσω από μία σειρά  δράσεων, να ενημερώσει και να εκπαιδεύσει τους εμπλεκόμενους σχετικά με τα μέτρα που μπορούν να λάβουν προκειμένου να μειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις σχετικές με τις δραστηριότητές τους και να προωθήσει γενικά την οικολογική παραγωγή ελαιόλαδου. Επιπλέον βασικός στόχος του έργου είναι η ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση προϊόντων που παράγονται ακολουθώντας περιβαλλοντικές αρχές. Το πρόγραμμα στοχεύει να καλύψει το κενό στην πληροφόρηση των καταναλωτών και να προβάλλει την προστιθέμενη αξία για το περιβάλλον και το λειτουργικό κόστος από την κατανάλωση οικολογικών προϊόντων, εστιάζοντας στο ελαιόλαδο.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ: www.infoil.gr και www.infoil.tuc.gr

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 16 Ιούλιος 2013 19:53
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Συνεργασία I LIFE+CONDENSE »