Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 16 Ιούλιος 2013 19:26

NAT -PRO

natpro-logo-web

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος στο έργο με τίτλο «Strategic plans for restoration, protection & eco-tourism promotion in Natura 2000 sites which devastate by natural disasters» του προγράμματος Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα- Ιταλία 2007-2013 με κωδικό έργου I1.3.2, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 75% και το Ελληνικό Δημόσιο κατά 25%. Το πεδίο δράσης του έργου NAT – PRO περιλαμβάνει περιοχές, οι οποίες έχουν πληγεί από πυρκαγιές και είναι μέρος του Ευρωπαϊκού δικτύου  «Natura 2000» και πιο συγκεκριμένα την περιοχή του Καϊάφα, τις δυτικές και βορειοανατολικές ακτές της Ζακύνθου, την περιοχή του Κοτυχίου Στροφυλιάς, την περιοχή Torre Guaceto και την περιοχή Litorale Brindisino.

Σκοπός του έργου, στο οποίο συμμετέχουν ακόμα 5 εταίροι είναι η αποκατάσταση, η προστασία και η ανάδειξη των προστατευόμενων περιοχών, μέσω του συνδυασμού ολοκληρωμένης διαχείρισης αυτών και της ενθάρρυνσης της πολιτιστικής και κοινωνικής συνοχής. Προτεραιότητες του έργου είναι η βελτίωση του πνεύματος συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας – Ιταλίας, η εύρεση κοινών λύσεων για την πρόληψη φυσικών κινδύνων,  η ανάπτυξη πολιτικών για την αποκατάσταση και την προστασία των οικοσυστημάτων, η προώθηση του οικολογικού τουρισμού, των φυσικών και πολιτιστικών πόρων. Τέλος, το έργο σκοπεύει στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και πολιτιστικής συνοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ: www.natproject.eu

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 23 Ιούλιος 2013 15:40
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « RE.HERB Συνεργασία I »