Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 16 Ιούλιος 2013 19:24

RE.HERB

reherb-logo-web

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος στο έργο με τίτλο «Recording, documentation, promotion and distribution of the aromatic and therapeutic herbs, plants and plant products – RE.HERB»  του προγράμματος Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα- Ιταλία 2007-2013 με κωδικό έργου I1.11.06, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 75% και το Ελληνικό Δημόσιο κατά 25%. Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας με βάσει Προγραμματική Σύμβαση.

Σκοπός του έργου, στο οποίο συμμετέχουν ακόμα 4 εταίροι, είναι η καταγραφή, τεκμηρίωση, παρουσίαση και διανομή των ελληνικών φαρμακευτικών φυτών και δένδρων μέσω της επιστημονικής αξιοποίησης των παραμέτρων που καθορίζουν την καλλιέργεια, παραγωγή και διανομή καθώς και την ιστορική πληροφορία που σχετίζεται με τη χρήση αυτή. Aναλυτικότερα θα αναπτυχθεί ένα πληροφοριακό σύστημα για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους παραγωγούς, διανομείς και καταναλωτές. Επιπρόσθετα θα προσφέρει την δυνατότητα για την διεθνή κατοχύρωση παραδοσιακών τροφίμων και ποτών με προφανή οφέλη για την εθνική οικονομία. Βασικός στόχος του έργου είναι η αποτελεσματική διάχυση των ευεργετικών και καλλυντικών ιδιοτήτων των φυτών αυτών και η αύξηση της ζήτησης προϊόντων που παράγονται από αυτά.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 16 Ιούλιος 2013 19:54
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Talking Lands NAT -PRO »