Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 23 Ιούλιος 2013 15:05

Intergraste

intergraste-logo-web

Το έργο με τίτλο: “INTEGRASTE: Ανάπτυξη ολοκληρωμένης πολιτικής για τη διαχείριση αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων με στόχο τη μεγιστοποίηση της ανάκτησης υλικών και ενέργειας» (Proposal LIFE08 ENV/GR/000578)”, υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος LIFE+ 2008.

Το έργο έχει διάρκεια 45μήνες, ξεκίνησε από 01/01/2010 και ολοκληρώνεται 30/09/2013.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.156.325,00 €.

Το εταιρικό σχήμα του έργου είναι:

  1. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (επικεφαλής εταίρος),
  2. Νομαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης (Ν.Ε.Α.),
  3. Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης μεθόδου αξιοποίησης των αποβλήτων των αγροτοβιομηχανιών και των κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων με στόχο τη μέγιστη ανάκτηση υλικών και ενέργειας. Για το λόγο αυτό προτείνεται η από κοινού επεξεργασία των παραγομένων αποβλήτων αγροτικής και κτηνοτροφικής προέλευσης σε μια ευρύτερη περιοχή σε μια μονάδα κεντρικής επεξεργασίας, όπου θα εφαρμόζεται η τεχνολογία της αναερόβιας χώνευσης.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην ιστοσελίδα www.achaia.gr/integraste