Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 16 Ιούλιος 2013 18:17

INSTALL

install-logo-web

To έργο INSTALL «Καινοτόμος Στρατηγική για την ευαισθητοποίηση για τη Δια Βίου Μάθηση στην Ελλάδα», υποβλήθηκε από τη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στη Πρόσκληση EACEA/15/2011 του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης - Υποστήριξη της Ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης.

Αφορά τη δημιουργία και εφαρμογή μιας Στρατηγικής Ευαισθητοποίησης σε Εθνικό επίπεδο, σχετικά με την εθνική πολιτική Δια Βίου Μάθησης και την Ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης.

Ειδικότερος στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η υποστήριξη των στρατηγικών και πολιτικών Δια Βίου Μάθησης (ΔΒΜ) σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, που καλύπτουν και συνδέουν όλα τα είδη εκπαίδευσης (τυπική, μη τυπική, άτυπη) και τα επίπεδα μάθησης (προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια, ενηλίκων, αρχική και συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση), καθώς και τους σχετικούς τομείς πολιτικής (π.χ. απασχόληση και κοινωνική ένταξη).

Το εταιρικό σχήμα του έργου αποτελείται από τους εξής φορείς:

  • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – ΠΔΕ (Επικεφαλής Εταίρος)
  • Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού – ΕΟΠΠΕΠ (εταίρος)
  • Τεχνολογικό Ίδρυμα Πατρών – ΤΕΙΠΑΤ (εταίρος)

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ: www.install-project.gr

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 16 Ιούλιος 2013 19:56
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: InCompass »