Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 23 Ιούλιος 2013 15:34

IRMA

irma-logo-web

Το έργο με τίτλο: ‘IRMA’ – “Efficient Irrigation Management Tools for Agricultural Cultivations and Urban Landscapes” αποτελεί έργο INTERREG GR - IT 2007 - 2013 που υλοποιείται στα πλαίσια του «Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013».

Το έργο έχει διάρκεια 24μήνες, ξεκίνησε από 01/04/2013 και ολοκληρώνεται 31/03/2015.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.398.874,50€.

Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 75% και το Ελληνικό Δημόσιο κατά 25%.

Το εταιρικό σχήμα του έργου είναι:

  1. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου,
  2. Νομαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
  3. Εθνικό Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας – Μπάρι (INEA),
  4. Ινστιτούτο Επιστημών Παραγωγής Τροφίμων (ISPA),
  5. Περιφέρεια Απουλίας,
  6. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.

Ο γενικός στόχος του IRMA είναι να αναπτύξει, να εφαρμόσει και να προωθήσει αποτελεσματικά εργαλεία για την ορθή χρήση της άρδευσης και τις τεχνικές της. Επίσης, μέσω του έργου θα επιτευχθεί θέσπιση, εφαρμογή και αξιολόγηση των διαδικασιών ελέγχου συστημάτων άρδευσης (ποιότητα των υδάτων, τα χαρακτηριστικά του συστήματος άρδευσης και εφαρμοσμένη προσέγγιση της διαχείρισης άρδευσης), καθώς και ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση ενός πλήρως λειτουργικού συστήματος πληροφόρησης που θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες των φυτών σε νερό και πρακτικές οδηγίες σχετικά με τον προγραμματισμό άρδευσης και τα αρδευτικά συστήματα σχεδιασμού.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην ιστοσελίδα www.irrigation-management.eu

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 20 Ιανουάριος 2014 14:31
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « JEWEL SEE