Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 16 Ιούλιος 2013 19:40

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Υποστηρικτικός Μηχανισμός για την Υλοποίηση Καθεστώτων Ενίσχυσης

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει στο ως αντένα στο Ηλείας στον Υποστηρικτικό Μηχανισμό για την Υλοποίηση Καθεστώτων Ενίσχυσης   (Ιδιωτικές Επενδύσεις) του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) Της Ελλάδας 2007-2013 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Σκοπός του υποστηρικτικού μηχανισμού , στο οποίο συμμετέχουν ακόμα 3 εταίροι με επικεφαλής την ΑΧΑΪΑ A.E. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α., είναι η υποστήριξη των αρμόδιων Υπηρεσιών Εφαρμογής των καθεστώτων ενίσχυσης του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007 – 2013, αλλά και των δικαιούχων των Μέτρων / δράσεων του Άξονα αυτού, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή διάχυση της αναγκαίας πληροφόρησης και η ορθή υλοποίηση και παρακολούθηση της πορείας του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επιμέρους έργων.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « LIFE+CONDENSE CHERPLAN »