Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024
Ροή ενημέρωσης:

Πολύ υψηλός (κατηγορία 4) προβλέπεται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όπως φαίνεται στον επισυναπτόμενο ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για την Παρασκευή 21-06-2024. Εφιστάται η προσοχή στους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, εταίρος στο Ευρωπαϊκό έργο CHERRY, που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Europe 2021-2027, διοργάνωσε τοπικό θεματικό εργαστήριο και εκπαιδευτική εκδρομή για ενδιαφερόμενους φορείς από τον χώρο των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών (ΠΔΒ), την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024, στο Μεσολόγγι και συγκεκριμένα στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο, στο Πολιτιστικό Κέντρο Χρυσόγελου, και στο Μουσείο Άλατος στην Τουρλίδα Μεσολογγίου.

Στην εκπαιδευτική εκδρομή και το θεματικό εργαστήριο συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων/ ενδιαφερομένων μερών του έργου όπως ο Δήμος Πατρέων, ο Δήμος Αιγιαλείας, η Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας και το Επιμελητήριο Ν. Αιτωλοακαρνανίας.

Την άμεση αποστολή των προγραμμάτων άρδευσης ανά αντλιοστάσιο και καναλέτο, από τους οργανισμούς εγγείων βελτιώσεων της Π.Ε. Ηλείας και της Π.Ε. Αχαΐας που αρδεύονται από τη ζώνη του Πηνειού, ζητάει με επιστολή του ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανδρέας Φίλιας προκειμένου να αντιμετωπιστεί, κατά το δυνατόν η ορθολογική διαχείριση των υδάτων, λόγω της υφιστάμενης λειψυδρίας.

Βάσει της σχετικής επιστολής, οι αρδευτικοί οργανισμοί, πρέπει να αποστείλουν τα στοιχεία μέχρι τις 10 το πρωί της Πέμπτης 20 Ιουνίου 2024, ώστε η ποσότητα νερού να διαμοιράζεται εξίσου δίκαια στο σύνολο των αρδευτών.

Ο συντονισμός και οι δράσεις πολιτικής προστασίας, για την προετοιμασία και την πρόληψη σε ενδεχόμενο κίνδυνο πυρκαγιάς ήταν το αντικείμενο της σύσκεψης του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ), υπό τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας, Νίκο Κοροβέση, που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης 19 Ιουνίου στο μικρό Συνεδριακό του Διοικητηρίου στον Πύργο.

Από όλους τα τακτικά μέλη, τονίστηκε η ανάγκη συνεργασίας προκειμένου άπαντες να είναι προετοιμασμένοι ενώ όπως τονίστηκε χαρακτηριστικά από τον κ. Κοροβέση, όλα τα μέσα που διαθέτει το τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ηλείας θα είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα προκειμένου να συνδράμουν την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηλείας τόσο στον τομέα της πρόληψης όσο και σε αυτόν της αντιμετώπισης ενδεχόμενης πυρκαγιάς.

Όπως τονίστηκε και στη σχετική επιστολή, σε μια εποχή που η δυσπιστία των πολιτών για την Ευρώπη μπορεί να εκφράζεται έντονα στις κάλπες, πρέπει να ενισχύσουμε την Πολιτική Συνοχής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μείζονα δημοκρατικό στόχο στο σημερινό γεωπολιτικό πλαίσιο. Η 9η έκθεση για τη συνοχή επιβεβαίωσε ότι η Πολιτική Συνοχής συνέχισε να δημιουργεί ισχυρά οικοσυστήματα καινοτομίας,βασικές υποδομές κινητικότητας, να ενισχύει τη βιώσιμη ανάπτυξη και να διευκολύνει να δοθούν απαντήσεις στην πολλαπλή κρίση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και οι πολίτες της. Η Πολιτική Συνοχής το πέτυχε αυτό μεταξύ άλλων μέσω των κοινών αρχών διαχείρισης και της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, εταίρος στο Ευρωπαϊκό έργο CHERRY, που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Europe 2021-2027, διοργάνωσε τοπικό θεματικό εργαστήριο και εκπαιδευτική εκδρομή για ενδιαφερόμενους φορείς από τον χώρο των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών (ΠΔΒ), την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024, στο Μεσολόγγι και συγκεκριμένα στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο, στο Πολιτιστικό Κέντρο Χρυσόγελου και στο Μουσείο Άλατος στην Τουρλίδα Μεσολογγίου.

Στην εκπαιδευτική εκδρομή και το θεματικό εργαστήριο συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων/ ενδιαφερομένων μερών του έργου όπως ο Δήμος Πατρέων, ο Δήμος Αιγιαλείας, η Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας και το Επιμελητήριο Ν. Αιτωλοακαρνανίας.

Ευρεία σύσκεψη για τρία θέματα Δημόσιας Υγείας πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 18 Ιουνίου 2024 στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με πρωτοβουλία της Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας, Άννας Μαστοράκου.

Σκοπός ήταν ο συντονισμός και η ανάπτυξη ενός πλαισίου συστηματικής συνεργασίας σε τρία μείζονα ζητήματα δημόσιας υγείας: Το Πρόγραμμα «Υγιείς Πόλεις» και η Καινοτόμος Διεπιστημονική Προσέγγιση «One Health» του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, τα μέτρα Προστασίας από τα Κουνούπια και η Ποιότητα Υδάτων.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μετά από την υπ αριθμ 826/2024 (ΑΔΑ: ΡΤΜΔ7Λ6-ΟΝΝ)απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, προκηρύσσει Ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την ανάθεση του έργου «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 6004353 στο Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2021 – 2027. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.419.354,84 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 3.000.000,00) (Δικαίωμα προαίρεσης ποσού 967.741,94€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (και συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.: 1.200.000,00 €) το οποίο ανέρχεται στο 40% του αρχικού ενδεικτικού προϋπολογισμού της σύμβασης)» / ΑΑ:353795

Ανάρτηση του πίνακα κατάταξης & βαθμολογίας και του πίνακα απορριπτέων που αφορούν την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2024, με την Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2024 ΑΔΑ: 626Δ7Λ6-ΜΞΙ.

Κατά των πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής μας. Λεπτομέρειες επί της διαδικασίας των ενστάσεων αναφέρονται στο τέταρτο κεφάλαιο της εν λόγω προκήρυξης (ΣΟΧ 1/2024).
Σελίδα 2 από 943
 • Αιτήσεις & Λίστες αναμονής ιατρικών ειδικοτήτων

  Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού portal από τις 12/05/2023 για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ιατρών προς ειδίκευση στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Γ4δ/Γ.Π.οικ.44946/14-07-2020 Υπουργική Απόφαση.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε τις παρακάτω ΟΔΗΓΙΕΣ.

  Σύσταση, μετονομασία, καθορισμός χρόνου και περιεχόμενο άσκησης ιατρικών ειδικοτήτων (ενιαίων και μη) ΦΕΚ 4138/Β'/20-09-2018

  eisodos

   


  Συγκεντρωτικός Πίνακας Ειδικοτήτων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Π.Δ.Ε.

  Γ.Π.Ν. Πατρών "Παναγία Η Βοήθεια" (Ρίο)

  Γ.Ν. Πατρών "Ο 'Αγιος Ανδρέας"

  Γ.Ν. Παίδων Πατρών (Καραμανδάνειο)

  Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας

  Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

  Γ.Ν. Ηλείας


   

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

  Σας υπενθυμίζουμε ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή ταχυδρομικά: Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΠΔΕ, Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας, Π.Π. Γερμανού 98, Πάτρα, ΤΚ 26225 ή δια ζώσης (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο): Πάτρα, Π.Π. Γερμανού 98, ισόγειο, γραφείο 1, 

  ΜΟΝΟ για τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

  1) Για όσους δεν διαθέτουν ΑΦΜ ή/και ΑΜΚΑ

  2) Για αιτήσεις υπεράριθμων (για λόγους υγείας και για αθλητές πτυχιούχους ιατρικής σχολής)

  Αίτηση για ειδικότητα
  Υπεύθυνη δήλωση ειδικότητας
  Οδηγίες και δικαιολογητικά

  Σημείωση:

  -Για αίτηση καταχώρησης ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. την αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σκαναρισμένα.

  -Για αίτηση διαγραφής από σειρά προτεραιότητας ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) δηλώνοντας την ειδικότητα και το νοσοκομείο από το οποίο επιθυμείτε τη διαγραφή σας.

   


Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.