Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 20 Οκτώβριος 2021 12:58

Kατάσταση αιτούντων για τη χορήγηση νέων αδειών ΕΔΧ καθώς και μετατροπή υφιστάμενων αδειών ΕΔΧ σε ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ για την Π.Ε. Ηλείας