Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Δευτέρα, 06 Μάρτιος 2017 11:24

Επιβολή κυρώσεων

Παρασκευή, 03 Μάρτιος 2017 14:13

Eπιβολή προστίμου

Παρασκευή, 03 Μάρτιος 2017 14:05

Eπιβολή κυρώσεων

Πέμπτη, 02 Μάρτιος 2017 11:20

Προσωρινή διακοπή λειτουργίας

Σελίδα 9 από 36