Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019
Ροή ενημέρωσης:

Σε συνέχεια της από 20-12-2017 αιτήσεως στην ΔΤΕ/ΠΕΑ παρόχου για Χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης Οπτικών Ινών σε επαρχιακό οδικό δίκτυο στο Χαϊκάλι, γίνεται ανάρτηση της μαζί με αρχείο που περιέχει απόσπασμα περιοχών του οδικού δικτύου που θα πραγματοποιηθούν τομές για την διέλευση δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον ιστότοπο της ΠΔΕ όπως προβλέπεται από το άρθρο 8της υπ' αρ. 725/23/4-1-2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ2Β/5-1-2012)

 

Σελίδα 9 από 60