Σάββατο, 30 Μαΐου 2020
Ροή ενημέρωσης:

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Κατασκευή και Λειτουργία Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ) 1,4 MW επί της κοίτης του ρέματος Ξυλοκέρα, Δ.Ε. Ρίου, Δήμος Πατρέων, Π.Ε Αχαΐας, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ε.Π.Ε.»

Φάκελος για την τροποποίηση της υπ'αριθμ. 272965/13-12-2019 ΑΕΠΟ του Γεν. Δ/ντη ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ. της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. του έργου «Υφιστάμενος Κομβικός Σταθμός κινητής τηλεφωνίας, της εταιρείας WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΒΕΒΕ, με κωδική ονομασία ΠΑΛΑΙΟΠΛΑΤΑΝΟΣ 1200212 στη θέση πλησίον Παλαιοπλατάνου, Δήμου Ναυπακτίας και στον οποίο θα πραγματοποιείται από κοινού χρήση με την εταιρεία VODAFONE», ως προς διορθώσεις συντεταγμένων και υψόμετρου, διόρθωση του ύψους της βάσης από μπετό του ιστού και του οικίσκου, μείωση των διαστάσεων του περιφραγμένου χώρου και διαφοροποίηση του ύψους ανάρτησης των κεραιών στον ιστό.

Σελίδα 3 από 174