Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2019
Ροή ενημέρωσης:

Φάκελος ανανέωσης περιβαλλοντικών όρων (Π.Ο.) του έργου:«Υφιστάμενος σταθμός συλλογής και επεξεργασίας γάλακτος»,της εταιρείας «ΜΙΝΕΡΒΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ», στη θέση «Μερκούρη» της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης, ΠΕ Ηλείας, ΠΔΕ, ΑΔΠΔΕΙ (ΠΕΤ 1902042728)

Φάκελος Τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 206995/05-12-2016 (ΑΔΑ: Ω27ΡΟΡ1Φ-ΡΦΣ) ΑΕΠΟ, όπως τροποποιήθηκε με την 248400/22-12-2016 του έργου: «Αιολικός Σταθμός παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 10MW», της εταιρείας VATORA ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε., στις θέσεις «Παλλαράχη-Παλιοπλάτανος-Προφήτης Ηλίας», της ΔΕ Αντιρρίου, Δ. Ναυπακτίας, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, ως προς τον τύπο, το ύψος, τις πλατείες και τις θέσεις των Α/Γ, την οδοποιία, τη γραμμή μέσης τάσης, τον οικίσκο εγκατάστασης των πινάκων Μ.Τ. και τον Υ/Σ (μείωση οικοπέδου εγκατάστασης, τάση λειτουργίας και γραμμή διασύνδεσης με τον ΑΣΠΗΕ) (ΠΕΤ 1902051729)

Σελίδα 6 από 162