Κυριακή, 31 Μαΐου 2020
Ροή ενημέρωσης:

Φάκελος για την τροποποίηση των Περιβαλλοντικών όρων του έργου «Τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων πτηνοτροφικής μονάδας εκτροφής κοτόπουλων πάχυνσης δυναμικότητας 230 Ι.Ζ. ιδιοκτησίας "ΧΟΧΤΑΛ ΙΚΕ" (πριν την τροποποίηση "Ι.ΧΟΧΤΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.") στη θέση "ΧΑΛΙΑ" του Τ.Κ. Γαλατά, της Δ.Ε. Χαλιλειας, του Δ. Ναυπάκτου, Π.Ε. Αιτ/νίας (ΠΕΤ:1910195021)

Τετάρτη, 04 Μάρτιος 2020 10:47

Επιβολή προστίμου Γιώτης

Σελίδα 5 από 174