Σάββατο, 20 Απριλίου 2019
Ροή ενημέρωσης:

Τρίτη, 26 Φεβρουάριος 2019 11:29

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (ΣΔΑ) των «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΠΑΤΗΣ & ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΠΑΤΗΣ» για τη δημιουργία νέου λιγνιτωρυχείου με συνοδό κινητή μονάδα θραύσης – ταξινόμησης λιγνίτη, σε έκταση 64.494,69 τ.μ. στη θέση «ΚΑΜΕΝΗ ΓΗ», ΤΚ Βρεστού, Δ. Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, ΠΕ Ηλείας

Σελίδα 5 από 158