Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2019
Ροή ενημέρωσης:

Φάκελος τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων (Π.Ο.) λόγω μηχανολογικού εκσυγχρονισμού, αύξησης δυναμικότητας, εγκατάστασης νέου συστήματος απόσμησης και εφαρμογής συστήματος διαχωρισμού ακαθάρτων – καθαρών υδάτων, της υφιστάμενης Μονάδας αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής, ιδιοκτησίας της εταιρείας «FARGECO HELLAS ΕΠΕ», στη θέση «Μπάστα-Καλογεροστάνη», ΔΕ Λεχαινών, Δ. Ανδραβίδας – Κυλλήνης, ΠΕ Ηλείας

Σελίδα 7 από 162