Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2018
Ροή ενημέρωσης:

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Μονάδα κομποστοποίησης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, μονάδα αξιοποίησης επικίνδυνων & μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων για την παραγωγή εναλλακτικού στερεού καυσίμου, στερεοποίηση-σταθεροποίηση, βιοεξυγίανση, ανάκτηση διαλυτών-αντιψυκτικών & λοιπών οργανικών ουσιών, καθαρισμού μολυσμένων συσκευασιών», ιδιοκτησίας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΑΧΑΙΑΣ Α.Ε.», στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, ΟΤ 35Β, ΠΕ Αχαΐας

Σελίδα 7 από 150