Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2023
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 15 Ιούνιος 2015 12:56

Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2019 Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΚΛΕΙΣΤΗ Έναρξη 15 / 06 / 2015 Λήξη 15 / 08 / 2015

Η σύνταξη τους Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2019 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβλέπεται από την 35829/22.9.2014 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2642 τ. Β/6.10 2014) που αφορά «Περιεχόμενο, δομή, τρόπος υποβολής, όργανα σύνταξης, ελέγχου και αξιολόγησης, διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) β' βαθμού για την περίοδο 2014-2019».

Τα Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράμματα έχουν ενιαία δομή, συγκρότηση και λογική που διέπει το σύνολο των διοικητικών και γεωγραφικών υποενοτήτων της Περιφέρειας και περιλαμβάνουν:

  1. Στρατηγικό Σχέδιο
  2. Επιχειρησιακό Σχέδιο
  3. Πενταετές Πρόγραμμα Δράσεων και Οικονομικό Πρόγραμμα
  4. Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης.

Στο Στρατηγικό Σχέδιο που αναρτάται σήμερα και είναι το 1ο μέρος (τμήμα) σύνταξης του πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας:

  1. αποτυπώνονται τα χαρακτηριστικά της γεωγραφικής ενότητας της Περιφέρειας, τα χαρακτηριστικά της ίδιας της Περιφέρειας και των Νομικών Προσώπων της, ως οργανισμών και αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση,
  2. διατυπώνεται το αναπτυξιακό όραμα της Περιφέρειας και οι κατευθυντήριες αρχές, που πρέπει να διέπουν τον τρόπο λειτουργίας της και τον τρόπο διοίκησης των υποθέσεων περιφερειακού επιπέδου,
  3. προσδιορίζεται η στρατηγική της Περιφέρειας προκειμένου να επιτευχθεί το όραμά της.

Στην επόμενη και τελική του φάση θα ενσωματωθούν ώστε να αποκτήσει την τελική του μορφή:

  • Το πενταετές επιχειρησιακό Πρόγραμμα (αναπτυξιακές προτεραιότητες και τα θεσμοθετημένα εργαλεία χωρικού σχεδιασμού καθώς και την προώθηση της μακροπεριφερειακής στρατηγικής),
  • Πενταετές Πρόγραμμα Δράσεων με στοιχεία προϋπολογισμού
  • Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του προγράμματος

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών το εγκεκριμένο από το Περιφερειακό Συμβούλιο Στρατηγικό Σχέδιο, τίθεται προς συζήτηση στην Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης και παράλληλα δημοσιοποιείται για διαβούλευση, τουλάχιστον επί δύο (2) εβδομάδες, στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας. Κατά τη διάρκεια της περιόδου δημοσιοποίησης υποβάλλονται προτάσεις, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, από πολίτες ή ενώσεις πολιτών και από τοπικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς.

Με την ανάρτηση του εγκεκριμένου σχεδίου στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από σήμερα 15 Ιουνίου 2015 έως και το Σάββατο 15 Αυγούστου 2015 επιδιώκεται η κατάθεση προτάσεων / συμπληρώσεων / παρατηρήσεων / διορθώσεων από κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη ή φορέα. Η εμπλοκή όλων των ενδιαφερόμενων μπορεί να προσδώσει τον δυναμικό χαρακτήρα που αποτελεί ζητούμενο για το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας. Στο πλαίσιο της ανοιχτής διαβούλευσης καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει προτάσεις συμπληρώνοντας τη φόρμα που ακολουθεί (ενεργοποιώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο). Εναλλακτικά, προτάσεις μπορούν να υποβληθούν εγγράφως στην Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 33 & Αμερικής Τ.Κ. 26110, τηλ. 2613613640,641 ή ηλεκτρονικά στην διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

Προσθήκη σχολίου επί της Διαβούλευσης


Αναρτήθηκε: 15 Ιουνίου 2015

Ανοιχτή σε σχόλια έως: 15 Αυγούστου 2015

Απομένουν: Η διαβούλευση έχει λήξει


Σχόλια Διαβούλευσης

Ημερομηνία

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία Επιχείρησης

Σχόλια Διαβούλευσης

15 Ιουλίου 2015 Αλέξιος Αθ. Καστρινός Δήμαρχος Δ. Πηνειού pdf_buttonΑρχείο PDF

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 15 Ιούλιος 2015 16:51

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.