Σάββατο, 02 Ιουλίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 06 Δεκέμβριος 2021 12:03

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την παροχή εξ αποστάσεως εργασία των υπαλλήλων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει ότι τίθεται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την παροχή εξ αποστάσεως εργασία των υπαλλήλων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων, προϋπολογισθείσας δαπάνης μέχρι του ποσού των 151.000,00 ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 06 Δεκέμβριος 2021 17:01