Κυριακή, 03 Ιουλίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 22 Μάρτιος 2013 12:14

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για το έργο «Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής Σηματοδότησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η Δημόσια Διαβούλευση για την Διακήρυξη Ανοικτής Δημοπρασίας για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου  «Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής Σηματοδότησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» που χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013.

Στη Δημόσια Διαβούλευση που διήρκησε από 14/2/2013 έως 1/3/2013 υποβλήθηκαν σχόλια από πέντε (5) εταιρείες και από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων - Διεύθυνση Μελετών Έργων Οδοποιίας.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επεξεργάστηκε τα σχόλια και ανάλογα με την απάντηση που δόθηκε σε κάθε σχόλιο, έγιναν οι κατάλληλες τροποποιήσεις στα αντίστοιχα κείμενα των τευχών του διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μεταφορτώσουν το έντυπο αποτελεσμάτων διαβούλευσης με τις απαντήσεις των σχολίων από τον παρακάτω υπερσύνδεσμο: Έντυπο Αποτελεσμάτων Διαβούλευσης.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 22 Μάρτιος 2013 12:22