Κυριακή, 03 Ιουλίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 02 Σεπτέμβριος 2021 13:04

Ανάρτηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Πρόγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ειδικότερα η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ως Αρχή Σχεδιασμού του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προχωρά στην ανάρτηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ως άνω προγράμματος.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 16 Σεπτέμβριος 2021 10:39