Κυριακή, 03 Ιουλίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 02 Ιούνιος 2021 18:41

Δημόσια διαβούλευση εγκεκριμένου Στρατηγικού Σχεδίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Δημόσια διαβούλευση εγκεκριμένου Στρατηγικού Σχεδίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Α΄ Φάση 4ετούς Επιχειρησιακού προγράμματος 2020-2023)

Στα πλαίσια της χάραξης του μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού (άρθρο 268 του Ν. 3852/2010) και των αναγκών οργάνωσης, προγραμματισμού και αποτελεσματικής αξιοποίησης πόρων, εγκρίθηκε με την αρ. 27/25-05-2021 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου η Α΄ Φάση του 4ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος (2020-2023) με το Στρατηγικό Σχέδιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Μέσα στο Στρατηγικό Σχέδιο αποτυπώνεται το νέο αναπτυξιακό όραμα που περιγράφεται ακολούθως:

«Δίκαιη, έξυπνη και αποτελεσματική ευρωπαϊκή Περιφέρεια, κόμβος τεχνολογίας, καινοτομίας και δημιουργικότητας, υπόδειγμα κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής, τόπος ανάδειξης ολυμπισμού, εθελοντισμού και πολιτισμού»,

καθώς και η εξειδίκευση του οράματος σε στρατηγικούς στόχους, κατευθυντήριες αρχές, στρατηγικούς άξονες και μέτρα. Με την κατάρτιση του Στρατηγικού σχεδίου οι πολίτες της Δυτικής Ελλάδας και οι υπηρεσίες του οργανισμού της Περιφέρειας έχουν μια τεκμηριωμένη εικόνα των κοινωνικών, οικονομικών και παραγωγικών παραμέτρων που διαμορφώνουν το προφίλ της περιοχής μας και των επιχειρησιακών προκλήσεων για την ανάπτυξη της.

Η κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου έγινε σύμφωνα με τις αρχές του συμμετοχικού σχεδιασμού (συμπερίληψη απόψεων και προτάσεων τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό περιβάλλον του φορέα) και λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη εμπεριστατωμένη ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της Περιφέρειας.

Στην ίδια βάση συμμετοχικότητας και συναίνεσης και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 4 της ΚΥΑ: 35829/2014 (ΦΕΚ 2642/τ.Β’/06-10-2014)

τίθεται σε ανοιχτή δημόσια διαβούλευση από σήμερα 2/6/2021 και για διάστημα 20 ημερολογιακών ημερών ( ελάχιστο απαιτούμενο σύμφωνα με ΚΥΑ: 35829/2014 2 εβδομάδες) το εγκεκριμένο από το Περιφερειακό Συμβούλιο Στρατηγικό Σχέδιο.

Στη διαβούλευση καλείται να συμμετέχει κάθε ενδιαφερόμενος (θεσμικός φορέας κοινωνικός εταίρος και φυσικό πρόσωπο) αποστέλλοντας τις προτάσεις και παρατηρήσεις του στο email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. με τον τίτλο ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 4ΕΤΟΥΣ επισυνάπτοντας συμπεριλαμβάνοντας τα στοιχεία επικοινωνίας του. Η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού θα συλλέξει τις παρατηρήσεις και θα αναρτήσει τη σύνοψη τους με το τέλος της διαβούλευσης λαμβάνοντας αυτές υπόψη στην εξέλιξη της εκπόνησης του Επιχειρησιακού προγράμματος.

Δεδομένου ότι το τετραετές επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί το βασικό εργαλείο σχεδιασμού και ανάπτυξης της Περιφέρειας προσδοκούμε στη συνδρομή και συμμετοχή κάθε ενδιαφερόμενου . Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού είναι στη διάθεσή σας ( τηλ. 2613613610, 2613613630).

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 02 Ιούνιος 2021 18:43