Δευτέρα, 04 Ιουλίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 16 Δεκέμβριος 2020 21:48

Κοινοποίηση αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης του τεύχους της διακήρυξης του διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 17 Δεκέμβριος 2020 14:42