Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024
Ροή ενημέρωσης:

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μετά από την αριθ. 755/2024 (ΑΔΑ ΡΠ2Φ7Λ6-ΑΝ8) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής,προκηρύσσει αρχικό διαγωνισμό για την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 τουΝ.4412/2016, τετραετούς διάρκειας, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για τα σχολικά έτη 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 & 2027-2028, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 128.286.301,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης 20% για την κάλυψη των μεταβολών του αντικειμένου και 10% για την χρονική παράταση και τροποποίηση του αντικειμένου) /CPV :60130000-8 (Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών). Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 353382

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης, πινάκων προσληπτέων και  πινάκων απορριπτέων σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ που αφορούν την πρόσληψη προσωπικού  με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του προγράμματος  Δακοκτονίας έτους 2024,  με την υπ΄αριθ. 111342/4892/10-4-2024 Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2024ΑΔΑ: 6ΛΑΡ7Λ6-ΔΝΜ.

Κατά των πινάκων  επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης  μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την 14η Ιουνίου 2024. Λεπτομέρειες επί της διαδικασίας των ενστάσεων  αναφέρονται στο τέταρτο κεφάλαιο της εν λόγω προκήρυξης (ΣΟΧ 2/2024).
 

 

Οι συμβάσεις και οι διαδικασίες πρόσληψης θα τελεστούν την Δευτέρα 1η Ιουλίου 2024. στα γραφεία της Π.Δ.Ε.
Λεπτομέρειες θα δοθούν τηλεφωνικά στους επιτυχόντες.

Πληροφορίες  στα τηλέφωνα 2613 613703 ή 6945552225 ΚΑΤΡΑΒΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ."

Π.Δ.Ε

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε ΑΧΑΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ & ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών δολωματικού ψεκασμού ελαιοδέντρων στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς σε Τοπικές κοινότητες του δήμου Αιγιαλείας για τα έτη 2024 και 2025,προϋπολογισθείσας συνολικής δαπάνης 33.194,88 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Σελίδα 2 από 176
 • Αιτήσεις & Λίστες αναμονής ιατρικών ειδικοτήτων

  Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού portal από τις 12/05/2023 για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ιατρών προς ειδίκευση στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Γ4δ/Γ.Π.οικ.44946/14-07-2020 Υπουργική Απόφαση.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε τις παρακάτω ΟΔΗΓΙΕΣ.

  Σύσταση, μετονομασία, καθορισμός χρόνου και περιεχόμενο άσκησης ιατρικών ειδικοτήτων (ενιαίων και μη) ΦΕΚ 4138/Β'/20-09-2018

  eisodos

   


  Συγκεντρωτικός Πίνακας Ειδικοτήτων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Π.Δ.Ε.

  Γ.Π.Ν. Πατρών "Παναγία Η Βοήθεια" (Ρίο)

  Γ.Ν. Πατρών "Ο 'Αγιος Ανδρέας"

  Γ.Ν. Παίδων Πατρών (Καραμανδάνειο)

  Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας

  Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

  Γ.Ν. Ηλείας


   

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

  Σας υπενθυμίζουμε ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή ταχυδρομικά: Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΠΔΕ, Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας, Π.Π. Γερμανού 98, Πάτρα, ΤΚ 26225 ή δια ζώσης (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο): Πάτρα, Π.Π. Γερμανού 98, ισόγειο, γραφείο 1, 

  ΜΟΝΟ για τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

  1) Για όσους δεν διαθέτουν ΑΦΜ ή/και ΑΜΚΑ

  2) Για αιτήσεις υπεράριθμων (για λόγους υγείας και για αθλητές πτυχιούχους ιατρικής σχολής)

  Αίτηση για ειδικότητα
  Υπεύθυνη δήλωση ειδικότητας
  Οδηγίες και δικαιολογητικά

  Σημείωση:

  -Για αίτηση καταχώρησης ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. την αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σκαναρισμένα.

  -Για αίτηση διαγραφής από σειρά προτεραιότητας ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) δηλώνοντας την ειδικότητα και το νοσοκομείο από το οποίο επιθυμείτε τη διαγραφή σας.

   


Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.