Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 17 Μάιος 2017 09:27

INTERREG-EUROPE "CREADIS3 SMEs" Δημιουργικές Περιοχές έξυπνης εξειδίκευσης

creadis3 logo web

 

Στα πλαίσια της 2ης Πρόσκλησης του διακρατικού Προγράμματος Interreg Europe 2014 – 2020 (5 Απριλίου – 13 Μαΐου 2016) (http://www.interregeurope.eu/), η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ.Ε.) συμμετείχε ως εταίρος στην πρόταση που υποβλήθηκε με τίτλο «Δημιουργικές Περιοχές έξυπνης εξειδίκευσης (Smart Specialisation Creative Districts) – CREADIS3».

Στο εν λόγω έργο «CREADIS3» συμμετέχουν έξι (6) εταίροι, ως ακολούθως: 1) Η Περιφερειακή Κυβέρνηση της Επαρχίας των Βάσκων - Regional Government of the Basque Country (Επικ. Εταίρος), 2) Η Περιφέρεια Eμίλια-Ρομάνια -  Emilia Romagna Region , 3) Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Φινλανδίας και Εκπαιδευτική Κοινοπραξία Jyväskylä – Regional Council of Central Finland & Jyväskylä Educational Consortium, 4) Η Περιφέρεια Βαλονίας – Wallonia Region, 5) Το Υπουργείο Πολιτισμού Σλοβακίας - Ministry of Culture of the Slovak Republic, 6) Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Το έργο «CREADIS3» έχει  ως κύριο αντικείμενο την υποστήριξη και προώθηση αποδοτικών στρατηγικών για πολιτιστικές/δημιουργικές βιομηχανίες σε συνάφεια με την προαγωγή της έρευνας και την τόνωση της  οικονομίας.
Πιο συγκεκριμένα, στοχεύει στην δημιουργία θεσμικών προτύπων συνεργασίας αλλά και στην ώθηση της καινοτομίας μέσω της βελτίωσης των συνεργασιών στους τομείς πολιτισμού και τεχνολογίας, αλλά και της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στην ανάπτυξη νέων δημιουργικών προτύπων στον τομέα των πολιτιστικών βιομηχανιών από μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.462.706,00 € και έχει συνολική διάρκεια 60 μήνες (01/2017 – 12/2021).

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται με το ποσό των 1.243.300,10€ από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Interreg Europe / Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

 

 Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην ιστοσελίδα Creadis

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 01 Οκτώβριος 2019 12:48