Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 02 Ιούνιος 2022 10:37

INNOXENIA PLUS – «InnoXenia: Καινοτομία στον Τουρισμό στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής - Ιονίου PLUS»

innoxenia-plus-logo-web

 

INNOXENIA PLUS – «InnoXenia: Καινοτομία στον Τουρισμό στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής - Ιονίου PLUS» - “Innovation in Tourism in the Adriatic – Ionian Macro region”

Περιγραφή – Στόχοι του έργου:

Tο έργο InnoXenia PLUS αποσκοπεί στην βελτίωση των στρατηγικών που έχουν παραχθεί από το προγενέστερο έργο InnoXenia, ώστε να αντιμετωπιστεί η ανάγκη ενίσχυσης του τουριστικού τομέα αλλά και να καταστεί πιο καινοτόμος και ανθεκτικός σε μελλοντικές κρίσεις.

Επίσης στοχεύει στην προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου InnoXenia μέσω της διοργάνωσης δράσεων επικοινωνίας και της συμμετοχής των φορέων της σε περιφερειακό επίπεδο (αυτοδιοίκηση, ακαδημαϊκός κόσμος, επιχειρήσεις και πολίτες).

Το έργο InnoXenia PLUS χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg ADRION και από Ελληνικής πλευράς συμμετέχουν ως συντονιστής η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και ως εταίρος το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ.

Ο τουρισμός είναι ένας από τους τομείς που επλήγησαν περισσότερο κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID19. Το έργο InnoXenia PLUS έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέψει την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του προηγούμενου έργου Adrion InnoXenia, να βελτιστοποιήσει την αξία τους, να ενισχύσει τον αντίκτυπό τους και να διευκολύνει την ενσωμάτωσή τους σε πολλαπλά επίπεδα. ‎

Ως εκ τούτου, δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων και στην ενίσχυση των επιπτώσεών τους σε περιφερειακό επίπεδο μέσω της άμεσης συμμετοχής των τοπικών και περιφερειακών φορέων χάραξης πολιτικής, των ενδιαφερόμενων μερών και των επιχειρήσεων.

Η διαδικασία αξιοποίησης διασφαλίζει ότι χρησιμοποιούνται όλοι οι πιθανοί δίαυλοι και ευκαιρίες, έτσι ώστε τα αποτελέσματα της InnoXenia να φτάσουν σε όσο το δυνατόν περισσότερους δυνητικούς δικαιούχους, προκειμένου να παρασχεθούν οφέλη που ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες ενός ευρύτερου κοινού δικαιούχων, επιτυγχάνοντας έτσι τη μακροζωία και τη βιωσιμότητα του έργου.

Περιγραφή – Αποτέλεσμα του έργου:

Το έργο προβλέπει τις δραστηριότητες:‎

 1. Διοργάνωση εκδηλώσεων, είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά, σε όλες τις χώρες των εταίρων με στόχο να προωθηθούν τα αποτελέσματα της InnoXenia σε εθνικό/περιφερειακό επίπεδο.
 2. ‎Διοργάνωση εκδηλώσεων των ενδιαφερόμενων φορέων, είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά, σε όλες τις χώρες των εταίρων που απευθύνονται σε ενδιαφερόμενους φορείς του τουρισμού, όπως ταξιδιωτικά γραφεία, εκπροσώπους ξενοδοχείων και άλλους τουριστικούς φορείς, προωθώντας την εφαρμογή των προϊόντων/πρακτικών της InnoXenia. ‎
 3. Διοργάνωση εκδηλώσεων σε συνεργασία με τα Εθνικά Σημεία Επαφής της ADRION, είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά, σε κάθε χώρα εταίρου, για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη διαχείριση και την υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων σε μελλοντικούς δυνητικούς συντονιστές και εταίρους.
 4. ‎Η ενίσχυση των στρατηγικών του InnoXenia για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων του Covid 19 στον τουρισμό, καθώς και για να καταστεί ο τουρισμός πιο καινοτόμος και ανθεκτικός σε μελλοντικές κρίσεις. ‎

Η InnoXenia PLUS θα ενισχύσει τη συνολική ευαισθητοποίηση για τα αποτελέσματα της InnoXenia, θα προωθήσει τη δυνατότητα μεταφοράς τους, και θα διευκολύνει την κατά τόπους συνεργασία των εταίρων της ADRION.

Εταιρικό Σχήμα

Επικεφαλής εταίρος: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Εταίροι:

 • Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ, Ελλάδα
 • Κοινοπραξία Ευρωπαϊκό Σημείο του Τεράμο, Ιταλία
 • Ταμείο Αλβανικής Ανάπτυξης, Αλβανία
 • Ίδρυμα για την Ανάπτυξη Ανταγωνιστικότητας, Καινοτομίας και Εξειδίκευσης στην Κοινότητα του Ζαντάρ, Κροατία
 • Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία, Σλοβενία

Innovation in Tourism in the Adriatic – Ionian Macroregion PLUS

Description - Objectives of the project:

Tourism is one of the sectors most hardly hit during the COVID19 pandemic. The InnoXenia PLUS project has been designed in such a way so as to allow the exploitation of the tangible and intangible results of the previous Adrion InnoXenia project, optimize their value, enhance their impact and facilitate their integration at multiple levels, also taking into account the pandemic impact on tourism.

It thus pays particular attention to the sustainability of the results and the enhancement of their impacts at regional level through direct involvement of local and regional policy makers, stakeholders, and enterprises.

The valorisation procedure ensures that all possible channels and opportunities are used so that InnoXenia’s outcomes reach as many potential beneficiaries as possible, in order to provide benefits that meet the specific needs of a wider audience of beneficiaries, achieving so the longevity and sustainability of the project.

Description – Output of the project:

The envisaged project activities are:

 1. Organization of phygital events, either in person or online, in all partner countries promoting the InnoXenia outcomes and results at national/regional level.
 2. Organization of phygital stakeholders’ events, either in person or online, in all partner countries addressed to tourism stakeholders such as travel agencies, hotels representatives and other tourist operators, promoting practical application of InnoXenia products/practices.
 3. Organization of events in cooperation with ADRION National Contact Points, either in person or online, in each partner country providing first-hand information on managing and implementing European projects to future potential beneficiaries hosting project and potential partners on future projects.
 4. Enhancement of InnoXenia produced strategies relevant to tourism so as to both address need for Covid 19 negative impact recovery and to make tourism more innovative and resilient to future relevant crises.

InnoXenia Plus will thus increase overall awareness on InnoXenia outputs and results, enhance them and promote their transferability, while also facilitating territorial cooperation in the ADRION partner territories.

Partnership

Lead partner: Region of Western Greece, Greece

Partners

 • ATHENA Research & Innovation Research Technologies, Greece
 • COPE - Consorzio Punto Europa Teramo, Italy
 • Fondi Shqiptar i Zhvillimit, Albania
 • INOVACIJA - Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije, Zadar County, Croatia
 • Green Karst RDA - RRA Zeleni kras, d.o.o. (RDA Green Karst Ltd.) Slovenia
 • Αιτήσεις & Λίστες αναμονής ιατρικών ειδικοτήτων

  Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού portal από τις 12/05/2023 για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ιατρών προς ειδίκευση στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Γ4δ/Γ.Π.οικ.44946/14-07-2020 Υπουργική Απόφαση.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε τις παρακάτω ΟΔΗΓΙΕΣ.

  Σύσταση, μετονομασία, καθορισμός χρόνου και περιεχόμενο άσκησης ιατρικών ειδικοτήτων (ενιαίων και μη) ΦΕΚ 4138/Β'/20-09-2018

  eisodos

   


  Συγκεντρωτικός Πίνακας Ειδικοτήτων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Π.Δ.Ε.

  Γ.Π.Ν. Πατρών "Παναγία Η Βοήθεια" (Ρίο)

  Γ.Ν. Πατρών "Ο 'Αγιος Ανδρέας"

  Γ.Ν. Παίδων Πατρών (Καραμανδάνειο)

  Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας

  Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

  Γ.Ν. Ηλείας


   

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

  Σας υπενθυμίζουμε ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή ταχυδρομικά: Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΠΔΕ, Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας, Π.Π. Γερμανού 98, Πάτρα, ΤΚ 26225 ή δια ζώσης (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο): Πάτρα, Π.Π. Γερμανού 98, ισόγειο, γραφείο 1, 

  ΜΟΝΟ για τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

  1) Για όσους δεν διαθέτουν ΑΦΜ ή/και ΑΜΚΑ

  2) Για αιτήσεις υπεράριθμων (για λόγους υγείας και για αθλητές πτυχιούχους ιατρικής σχολής)

  Αίτηση για ειδικότητα
  Υπεύθυνη δήλωση ειδικότητας
  Οδηγίες και δικαιολογητικά

  Σημείωση:

  -Για αίτηση καταχώρησης ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. την αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σκαναρισμένα.

  -Για αίτηση διαγραφής από σειρά προτεραιότητας ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) δηλώνοντας την ειδικότητα και το νοσοκομείο από το οποίο επιθυμείτε τη διαγραφή σας.

   


Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.