Κυριακή, 03 Μαρτίου 2024
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 11 Σεπτέμβριος 2023 12:17

CHERRY - Καθιστώντας τον Πολιτισμό τον Νο 1 σύμμαχο της Ευρωπαϊκής Ανάκαμψης

cherry-logo-web

Interreg EUROPE “CHERRY”

ΠρόγραμμαInterreg EUROPE

Είδος: Διεθνικά προγράμματα συνεργασίας

Διάρκεια: 03/2023 – 05/2027

Συνολικός προϋπολογισμός: 1.939.948,00 €

Προϋπολογισμός ΠΔΕ: 226.000,00 €

Ιστοσελίδαhttps://www.interregeurope.eu/cherry

CHERRY

Το έργο CHERRY συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Interreg EUROPE 2021 – 2027, στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης στον Στόχο Πολιτικής 4. «Πιο Κοινωνική Ευρώπη», ειδικό Στόχο «Πολιτισμός & Βιώσιμος Τουρισμός», η οποία εγκρίθηκε από την Τεχνική Γραμματεία του προγράμματος.

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

Η κοινοπραξία του CHERRY αποτελείται από 9 εταίρους από 8 χώρες.

Το εταιρικό σχήμα έχει ως εξής:

 • Περιφέρεια Φριούλι - Βενέτσια Τζούλια (Ιταλία) (Επικ. Εταίρος)
 • Περιφέρεια Veneto (Ιταλία)
 • Περιφερειακό Συμβούλιο Kainuu (Φινλανδία)
 • Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης Centru (Ρουμανία)
 • Περιφέρεια Zemgale (Λετονία)
 • Κεντρικός Υπερδουνάβιος Περιφερειακός Οργανισμός Καινοτομίας (Ουγγαρία)
 • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Ελλάδα)
 • Περιφέρεια Provence – Alpes - Côte d' Azur (Γαλλία)
 • Διατοπική Ένωση Leiedal (Βέλγιο)

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Απότοκος της πανδημίας ήταν το βαρύ πλήγμα των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Επιχειρήσεων /Cultural & Creative Industries (CCI) ως αποτέλεσμα των περιορισμών που υιοθέτησαν οι χώρες καθότι μεγάλα τμήματα του τομέα εξαρτώνται από την ανθρώπινη συνάθροιση. Τα μέτρα κοινωνικής απόστασης επηρέασαν ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των Πολιτιστικών & Δημιουργικών Επιχειρήσεων και αποδυνάμωσαν ακόμη περισσότερο τους επαγγελματίες του πολιτισμού, ιδίως των εργαζομένων στις ΜΜΕ καθώς και των καλλιτεχνών και των ελεύθερων επαγγελματιών. Ταυτόχρονα, οι Πολιτιστικές & Δημιουργικές Επιχειρήσεις διαδραμάτισαν κρίσιμο ρόλο στην αντιμετώπιση της κρίσης αναδεικνύοντας τη σημασία του πολιτισμού για την ευημερία και την ψυχική υγεία των ανθρώπων.

Στόχος του έργου CHERRY είναι η βελτίωση των περιφερειακών και τοπικών πολιτικών των εταίρων στον τομέα της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας και του στόχου πολιτικής 4 του προγράμματος «Περισσότερη Κοινωνική Ευρώπη» και τον ειδικό στόχο VI «Πολιτισμός και τουρισμός για οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική ένταξη και κοινωνική καινοτομία». Το CHERRY στοχεύει στην αύξηση των Πολιτιστικών & Δημιουργικών Επιχειρήσεων που συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την καινοτομία. Συγκεκριμένα, το έργο θα αντιμετωπίσει πολιτικές για την ενεργοποίηση της ανθεκτικότητας των Πολιτιστικών & Δημιουργικών Επιχειρήσεων μετά την έκτακτη ανάγκη υγείας COVID-19 λαμβάνοντας υπόψη τη δίδυμη μετάβαση (πράσινη και ψηφιακή) και με στόχο: α) να υποστηρίξει την αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς β) να ενισχύσει την ανάπτυξη τοπικής επιχειρηματικότητας γ) να αυξήσει τη συμβολή των Πολιτιστικών & Δημιουργικών Επιχειρήσεων στον αστικό μετασχηματισμό.

Στα πλαίσια του έργου θα γίνει ανταλλαγή εμπειριών των εταίρων που θα περιλαμβάνει την αξιολόγηση της γνώσης και της ικανότητας των δημόσιων φορέων που έχουν την ευθύνη υποστήριξης των Πολιτιστικών & Δημιουργικών Επιχειρήσεων βάση των κριτηρίων της ΕΕ και των διαθέσιμων προτύπων, την χαρτογράφηση των αναγκών, την αξιολόγηση της ικανοποίησης των χρηστών με τη χρήση δεικτών και τη λειτουργία θεματικών εργαστηρίων γύρω από τους άξονες Πολιτιστικές & Δημιουργικές Επιχειρήσεις και επιχειρηματικότητα, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Επιχειρήσεις και αστικός μετασχηματισμός, Πολιτιστικές & Δημιουργικές Επιχειρήσεις και αξιοποίησης φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Επιπλέον, θα διεξαχθεί διαδικτυακή έρευνα για την καταγραφή των τοπικών αναγκών σε επίπεδο stakeholder και παρόχου υπηρεσίας από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, καθώς και συμμετοχή των εταίρων σε δράσεις κατάρτισης. Τέλος, κάθε εταίρος θα διοργανώσει τοπική συνάντηση συζήτησης των αποτελεσμάτων και διάδοσής τους στους ενδιαφερόμενους.

Ρόλος ΠΔΕ

Η γνώση από προηγούμενα έργα που έχουν υλοποιηθεί στα πλαίσια του Προγράμματος Interreg Europe και επικεντρώνονται στις Πολιτιστικές & Δημιουργικές Επιχειρήσεις έχουν κεφαλαιοποιηθεί στο παρόν έργο CHERRY, ωστόσο στο νέο έργο αυτό που αναμένεται είναι η ειδικότερη στόχευση στην ανάκαμψη και ενίσχυση του κλάδου των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Επιχειρήσεων μετά την περίοδο της πανδημίας, λαμβάνοντας υπόψη τις αρνητικές και θετικές επιπτώσεις στον τομέα για να ενεργοποιηθεί η ανάπτυξή του με βελτιωμένες πολιτικές και η ευρύτερη προσέγγιση των Πολιτιστικών & Δημιουργικών Επιχειρήσεων, της επιχειρηματικότητα, του αστικού μετασχηματισμού και της αξιοποίησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας η συμμετοχή στο έργο CHERRY σκοπό έχει:

 • την ενδυνάμωση των Πολιτιστικών & Δημιουργικών Επιχειρήσεων και την ενίσχυση του θετικού τους αντίκτυπου διασφαλίζοντας ένα σταθερό νομικό πλαίσιο,
 • την χρηματοδότηση της πολιτιστικής ανάκαμψης και την προώθηση της δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης των Πολιτιστικών & Δημιουργικών Επιχειρήσεων,
 • την προώθηση της ψηφιοποίησης των Πολιτιστικών & Δημιουργικών Επιχειρήσεων,
 • την ανάδειξη του δημιουργικού τομέα τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους πολίτες,
 • την επίδραση του πολιτισμού στην αστική ανάπλαση ευνοώντας το υπάρχον πλαίσιο συνεργασίας.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει ως εταίρος και ως επικεφαλής εταίρος στον τομέα της επικοινωνίας (communication leader).

Πληροφορίες για το έργο προσφέρονται στην ιστοσελίδα: https://www.interregeurope.eu/cherry

Υπεύθυνη 'Έργου: Καρβέλη Σοφία ( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , 2613613551)

 


Interreg ΕUROPE “CHERRY”

Programme: Interreg EUROPE

Type: Transnational Cooperation Projects

Duration: 03/2023 – 05/2027

Overall Budget: 1.939.948,00 €

RWG Budget: 226.000,00 €

Web:  https://www.interregeurope.eu/cherry

CHERRY

No corner of our planet has been left untouched by the COVID-19 crisis. The virus itself has cost many lives, and the lockdowns experienced by many countries have estroyed jobs and businesses. At the time of writing, the social and economic impact of the pandemic in the medium and long term is difficult to foresee and measure. The cultural and creative industries (CCIs) have been among the first sectors to shut their doors and they will be among the last to reopen. Large parts of the sector epend on human congregation. As a result, venue and site-based activities, such as theatre, live music, festivals, cinemas and museums, have been hit particularly hard. Around the world, the livelihoods of workers in different sectors have been profoundly affected by lockdowns and physical distancing measures. The creative ecosystem, which combines a handful of multinational conglomerates with a multitude of freelance creatives and small and medium-sized enterprises, employs a significant proportion of these workers. Many people around the world depend on the cultural and creative industries for their livelihoods. Yet, the often precarious (or non-contractual) nature of their work has made artists and cultural professionals particularly vulnerable to the economic shocks that the pandemic has triggered.

PARTNERSHIP

The GRASPINNO Consortium is composed of 9 partners from 8 Countries:

 • Friuli Venezia Giulia Autonomous Region (Leader/ Italy)
 • Veneto Region (Italy)
 • Kainuu Regional Council (Finland)
 • Centru Regional Development Agency (Romania)
 • Zemgale Planning Region (Latvia)
 • Central Transdanubian Regional Innovation Agency (Hungary)
 • Region of Western Greece (Greece)
 • REGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR (France)
 • Intercommunal Leiedal (Belgium)

AIMS AND ACTIVITIES

CHERRY project aims at improving policies and local plans addressed to CCI to react to the Pandemic period and to turn the restrictions of that period with the use of innovative communication means, digital techonologies and services into an opportunity for further developing this sector, to address new users and, in general, make Culture n.1ally for EU recovery. The project will work with public institutions coming from Italy, Greece, Hungary, Romania, Belgium, France, Latvia and Finland to support the resilience of CCI to the COVID-19 emergency focusing on CCI and urban transformation, CCI and entrepreneurship and CCI and valorization of natural and cultural heritage assets.

Role of the RWG

Partner & Communication Leader

You can find information regarding this project in the following link: https://www.interregeurope.eu/cherry

Project Manager: Karveli Sofia ( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , +302613613551)

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 15 Δεκέμβριος 2023 01:18
 • Αιτήσεις & Λίστες αναμονής ιατρικών ειδικοτήτων

  Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού portal από τις 12/05/2023 για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ιατρών προς ειδίκευση στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Γ4δ/Γ.Π.οικ.44946/14-07-2020 Υπουργική Απόφαση.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε τις παρακάτω ΟΔΗΓΙΕΣ.

  Σύσταση, μετονομασία, καθορισμός χρόνου και περιεχόμενο άσκησης ιατρικών ειδικοτήτων (ενιαίων και μη) ΦΕΚ 4138/Β'/20-09-2018

  eisodos

   


  Συγκεντρωτικός Πίνακας Ειδικοτήτων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Π.Δ.Ε.

  Γ.Π.Ν. Πατρών "Παναγία Η Βοήθεια" (Ρίο)

  Γ.Ν. Πατρών "Ο 'Αγιος Ανδρέας"

  Γ.Ν. Παίδων Πατρών (Καραμανδάνειο)

  Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας

  Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

  Γ.Ν. Ηλείας


   

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

  Σας υπενθυμίζουμε ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή ταχυδρομικά: Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΠΔΕ, Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας, Π.Π. Γερμανού 98, Πάτρα, ΤΚ 26225 ή δια ζώσης (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο): Πάτρα, Π.Π. Γερμανού 98, ισόγειο, γραφείο 1, 

  ΜΟΝΟ για τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

  1) Για όσους δεν διαθέτουν ΑΦΜ ή/και ΑΜΚΑ

  2) Για αιτήσεις υπεράριθμων (για λόγους υγείας και για αθλητές πτυχιούχους ιατρικής σχολής)

  Αίτηση για ειδικότητα
  Υπεύθυνη δήλωση ειδικότητας
  Οδηγίες και δικαιολογητικά

  Σημείωση:

  -Για αίτηση καταχώρησης ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. την αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σκαναρισμένα.

  -Για αίτηση διαγραφής από σειρά προτεραιότητας ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) δηλώνοντας την ειδικότητα και το νοσοκομείο από το οποίο επιθυμείτε τη διαγραφή σας.

   


Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.