Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 07 Μάρτιος 2019 10:10

INTERREG-GREECE-ITALY "CIAK"-Κοινές πρωτοβουλίες για την αναγνώριση και αξιοποίηση της δυνατότητας τουρισμού της περιοχής του προγράμματος μέσω κινηματογράφου–Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential of the programme area"

logo ciak

Το Ευρωπαϊκό Έργο CIAK
Το ευρωπαϊκό έργο CIAK με αναλυτικό τίτλο «Κοινές πρωτοβουλίες για την αναγνώριση και αξιοποίηση της δυνατότητας τουρισμού της περιοχής του προγράμματος μέσω κινηματογράφου – Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential of the programme area through cinema» χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας [Interreg V-A Greece-Italy] 2014-2020. Το έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 - Ολοκληρωμένη διαχείριση του περιβάλλοντος - με προϋπολογισμό περί τις 900.000,00 ευρώ. Στοχεύει να προωθήσει την αξιοποίηση των εμπλεκόμενων περιοχών της Απουλίας και των Ελληνικών Περιφερειών με την εφαρμογή πρωτοβουλιών που συνδέονται με τον οπτικό-ακουστικό τομέα, δημιουργώντας την ευκαιρία να γίνουν ευρύτερα γνωστές και να αναδείξει την ελκυστικότητα των τόπων, καθώς και την ιστορική και φυσική ομορφιά τους ως καταλύτες για την τουριστική τους ανάπτυξη.
 ciak 1
Επικεφαλής εταίρος του προγράμματος CIAK είναι το Ίδρυμα Κινηματογραφικής Επιτροπής της Απουλίας (Apulia Film Commission Foundation), και εταίροι η Περιφέρεια Ηπείρου, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας και η Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστήμιου (βλ. επ. https://avarts.ionio.gr/). Συνεργαζόμενη εταίρος του έργου είναι η Περιφέρεια της Πούλια με το Τμήμα Οικονομίας Πολιτισμού, Τουρισμού και Αξιοποίησης της επικράτειας.

ΣΤΟΧΟΣ

Ο κύριος στόχος του έργου είναι να ενθαρρυνθεί η αξιοποίηση των εμπλεκόμενων περιοχών με την εφαρμογή πρωτοβουλιών που συνδέονται με τον οπτικοακουστικό τομέα βελτιώνοντας την πληροφόρηση για την εικόνα αυτών των περιοχών και της φυσικής ομορφιάς τους. Η κύρια προσδοκώμενη αλλαγή αφορά την βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής και την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης δημιουργώντας κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο με τη φιλοξενία πληρώματος ταινιών ή άλλων γεγονότων, φιλοξενώντας αυξημένο αριθμό επισκεπτών και παράγοντας νέες βιώσιμες υπηρεσίες για τους τουρίστες.
Τα βασικά αποτελέσματα του έργου σχετίζονται με πιλοτικές ενέργειες που θα παράγουν οφέλη για τις τοπικές κοινότητες, τον τουρίστα & τους χειριστές του τομέα της οθόνης και του θεάματος. Το κύριο όφελος της διεθνικής συνεργασίας συσχετίζεται με τη χρήση μιας ευρείας ομάδας φυσικών και πολιτιστικών προτερημάτων που είναι διαθέσιμες σε κάθε χώρα.

ΣΚΟΠΟΣ

Ο τελικός σκοπός είναι να επιτευχθεί η κρίσιμη μάζα που είναι απαραίτητη για να προσελκύσει τους σημαντικότερους διεθνείς φορείς που επενδύουν στη βιομηχανία κινηματογράφου. Η βασική καινοτομία του έργου έγκειται στο να τεθούν τα θεμέλια για τη μελλοντική χάραξη πολιτικής επιπέδου ΕΕ μεταξύ των δύο τομέων (κινηματογράφου και τουρισμού) σε σχέση με την οικονομική ανάπτυξη, γεγονός το οποίο θα επιτρέψει στους φορείς διαμόρφωσης στρατηγικών πολιτικών από τους τομείς τουρισμού & οθόνης συνεργαστούν, κλείνοντας το χάσμα γνώσης στην κατανόηση των οικονομικών οφελών της διατομεακής συνεργασίας για τις περιοχές τους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Το έργο προβλέπει ένα σημαντικό πρόγραμμα διασυνοριακών δραστηριοτήτων σχετικά με την αξιοποίηση του οπτικοακουστικού τομέα και την χρήση της οθόνης. Τα κύρια αποτελέσματα - παραδοτέα του έργου είναι:
• Παραγωγή 10 ταινιών μικρού μήκους για τη μνήμη της κοινής ιστορίας της Ελλάδας και της Ιταλίας με νέους σκηνοθέτες από τις εμπλεκόμενες περιοχές
• Ένα διεθνές σεμινάριο σεναριογραφίας σε 3 εργαστήρια (Ελλάδα- Puglia Experience), διάρκειας 3 εβδομάδων, εναλλάξ σε σταθερή θέση και πλανόδιο που επιτρέπει σε 15 σκηνοθέτες που προέρχονται από όλο τον κόσμο (τουλάχιστον 5 από την Απουλία και 5 από την ελληνική περιοχή του προγράμματος) με βάση μια διεθνή δημόσια συμβουλή - για να αναπτύξει ένα πρωτότυπο σενάριο που έχει οριστεί στις εμπλεκόμενες Περιφέρειες
• Δημιουργία Γραφείων Υποστήριξης Κινηματογραφικών Παραγωγών (Film Offices) – 1 ανά Περιφέρεια
• Υποστήριξη 3 Φεστιβάλ με επίκεντρο τον κινηματογράφο, για την προώθηση της διανομής ελληνικών και ιταλικών ταινιών σε κάθε χώρα
• Εκπαιδευτικές δραστηριότητες (εργαστήρια για νέες κινηματογραφικές συναλλαγές και νέες τεχνολογίες) για το προσωπικό των κινηματογραφικών γραφείων, τους οπτικοακουστικούς φορείς, τους επαγγελματίες του κινηματογράφου, τους τουριστικούς πράκτορες.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προσδοκά άμεσα τα ακόλουθα αποτελέσματα έργου:

• Τη δημιουργία ενός τοπικού γραφείου (Film Office) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την κάλυψη των αναγκών διασύνδεσης μεταξύ των αλλοδαπών παραγωγών ταινιών και της τοπικής αγοράς και διοίκησης,
• Την υποστήριξη στο δίκτυο των φεστιβάλ της περιοχής παρέμβασης, εκπαιδευτικές δραστηριότητες κτλ.

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανέρχεται στο ποσό των 90.150,00€, και η διάρκεια υλοποίησης του έργου 24 μήνες (ημερομηνία λήξης 15.04.2020).

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Alima filming Mesologgi © 2017 stamos.abatis MedINA ABS_2017_004_D_0417

ciak 2

 

Alima filming Mesologgi © 2017 stamos.abatis MedINA   ABS_2017_004_D_1264

ciak 3

 

Paradeisos by Panagiotis Fafoutis  Photo credits Nickos Psathoyiannakis

ciak 4

 

Ομάδα Έργου
1) Αθανασοπούλου Ευαγγελία, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, με βαθμό Α΄, Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμ/σμου, ως υπεύθυνη έργου (project manager)
2) Χαμακιώτη Ιωάννα, ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, με βαθμό Β’, Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμ/σμου, ως οικονομική υπεύθυνη (financial manager)
3) Ζησιμοπούλου Αικατερίνη, ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α΄, Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμ/σμου, ως τεχνική υπεύθυνη και υπεύθυνη επικοινωνίας (technical & communication manager)
Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης διαμέσου της οποίας θα διακινείται η αλληλογραφία του έργου: Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

 

Διάρκεια έργου 16.04.2018 – 15.04.2020 (24 μήνες)
Συνολικός προϋπολογισμός € 888.796,70
ERDF Χρηματοδότηση € 755.477,20 (Συνχρηματοδότηση με ΕΕ)
Ιστοσελίδα προγράμματος: www.greece-italy.eu
Λοιπές πληροφορίες: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

1. https://www.pde.gov.gr/gr/enimerosi/deltia-tupou/item/10249-i-perifereia-dytikis-elladas-proselkuei-ti-biomixania-toy-kinimatografoy-meso-toy-eyropaikou-ergoy-ciak-sto-plaisio-toy-programmatos-interreg-va-ellada-italia.html
2. https://www.pde.gov.gr/gr/enimerosi/deltia-tupou/item/10472-sto-litoxoro-pierias-o-antiperifereiarxis-perifereiakis-anaptyxis-kai-epixeirimatikotitas-konstantinos-karpetas-gia-tin-7i-synantisi-antiperifereiarxon-toyrismou.html
3. https://www.pde.gov.gr/gr/enimerosi/deltia-tupou/item/10820-ksekinane-gyrismata-sti-perifereia-dytikis-ellados-proselkysi-toyrismou-meso-kinimatografoy-sto-plaisio-toy-eyropaikou-programmatos-ciak.html
4. https://www.pde.gov.gr/gr/enimerosi/deltia-tupou/item/10954-dimosieuthike-i-prosklisi-gia-ti-xrimatodotisi-10-tainion-mikrou-mikoys-gia-tin-koini-istoria-ellados-kai-italias.html
5. https://www.pde.gov.gr/gr/enimerosi/deltia-tupou/item/11043-teli-ianoyarioy-xekina-ti-leitoyrgia-toy-to-film-office-tis-perifereias-dytikis-elladas.html
6. https://www.pde.gov.gr/gr/enimerosi/deltia-tupou/item/11066-stis-30-ianoyarioy-xekina-ti-leitoyrgia-toy-to-film-office-tis-perifereias-dyt-elladas-imerida-gia-tis-dynatotites-kinimatografikon-kai-tileoptikon-paragogon.html
7. https://www.pde.gov.gr/gr/enimerosi/deltia-tupou/item/11096-synenteyxi-tupoy-gia-tis-dynatotites-kinimatografikon-kai-tileoptikon-paragogon-stin-perifereia-dytikis-elladas.html
8. https://www.pde.gov.gr/gr/enimerosi/deltia-tupou/item/11122-i-perifereia-dytikis-elladas-pio-konta-stis-optikoakoystikes-paragoges-ksekinise-i-leitoyrgia-toy-film-office-stin-patra.html
9. https://www.pde.gov.gr/gr/enimerosi/deltia-tupou/item/11218-paratasi-ypobolis-protaseon-xrimatodotisis-10-tainion-mikrou-mikoys-gia-tin-koini-istoria-elladas-italias-sto-eyropaiko-ergo-ciak-symmetexei-i-perifereia-dytikis-elladas.html

ciak 5

 

CIAK PROJECT

CIAK “Common Initiatives to Acknowledge and valorize tourism potential of the programme area through cinema” is funded by the Interreg V-A Greece-Italy Programme 2014-2020. The project, financed under Priority Axis 2 – Integrated Environmental Management- with a budget of about 900.000,00 €, aims to promote the valorisation of Apulia and Greek regions through initiatives linked to the audio-visual sector, providing an opportunity to raise awareness and improve the attractiveness of these territories and their historical and scenic beauty as a catalyst for tourism development.

Apulia Film Commission Foundation is the lead beneficiary of this project in cooperation with four Greek partners -the Region of Epirus, the Region of Ionian Islands, the Region of Western Greece and the Ionian University-Research Committee. Associated partner is the Puglia Region Department for Economy of Culture, Tourism and Valorization of Territory.

ciak 1 en

 

OBJECTIVE

The main overall objective is to foster the valorisation of the involved areas, by exploiting the well-known impact of images, focusing cooperation in implementing initiatives linked to audio-visual sector, providing an opportunity to raise awareness and then disseminate the image of these territories and their historical and scenic beauty to become a growth asset.

OUTPUTS

CIAK will implement a comprehensive programme of cross-border activities between the participating institutions to exchange good practices regarding the use of screen sector as a catalyst for tourism development. Among the activities:

• A screenwriting international seminar articulated in 3workshops, lasting 3 weeks, alternately in stable position and itinerant that allows 15 screenwriters coming from all over the world to develop an original screenplay set in the involved regions;
• The production of 10 short movies about the memory of the common story of Greece and Italy with young directors from involved regions;
• Support to several Festivals in the project area focused on cinema to promote the distribution of Greek and Italian movies in each country.

Project duration 16.04.2018 – 15.04.2020 (24 months)
Total budget € 888.796,70
ERDF funding € 755.477,20 (EU co-financing)
Programme website: www.greece-italy.eu
Further Information: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 18 Μάρτιος 2019 12:21
 • Αιτήσεις & Λίστες αναμονής ιατρικών ειδικοτήτων

  Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού portal από τις 12/05/2023 για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ιατρών προς ειδίκευση στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Γ4δ/Γ.Π.οικ.44946/14-07-2020 Υπουργική Απόφαση.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε τις παρακάτω ΟΔΗΓΙΕΣ.

  Σύσταση, μετονομασία, καθορισμός χρόνου και περιεχόμενο άσκησης ιατρικών ειδικοτήτων (ενιαίων και μη) ΦΕΚ 4138/Β'/20-09-2018

  eisodos

   


  Συγκεντρωτικός Πίνακας Ειδικοτήτων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Π.Δ.Ε.

  Γ.Π.Ν. Πατρών "Παναγία Η Βοήθεια" (Ρίο)

  Γ.Ν. Πατρών "Ο 'Αγιος Ανδρέας"

  Γ.Ν. Παίδων Πατρών (Καραμανδάνειο)

  Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας

  Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

  Γ.Ν. Ηλείας


   

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

  Σας υπενθυμίζουμε ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή ταχυδρομικά: Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΠΔΕ, Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας, Π.Π. Γερμανού 98, Πάτρα, ΤΚ 26225 ή δια ζώσης (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο): Πάτρα, Π.Π. Γερμανού 98, ισόγειο, γραφείο 1, 

  ΜΟΝΟ για τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

  1) Για όσους δεν διαθέτουν ΑΦΜ ή/και ΑΜΚΑ

  2) Για αιτήσεις υπεράριθμων (για λόγους υγείας και για αθλητές πτυχιούχους ιατρικής σχολής)

  Αίτηση για ειδικότητα
  Υπεύθυνη δήλωση ειδικότητας
  Οδηγίες και δικαιολογητικά

  Σημείωση:

  -Για αίτηση καταχώρησης ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. την αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σκαναρισμένα.

  -Για αίτηση διαγραφής από σειρά προτεραιότητας ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) δηλώνοντας την ειδικότητα και το νοσοκομείο από το οποίο επιθυμείτε τη διαγραφή σας.

   


Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.