Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 20 Φεβρουάριος 2019 14:16

INTERREG-MED "HeritData" Αειφορική διαχείριση τουριστικών ροών και των επιπτώσεών τους μέσω ολιστικής αξιοποίησης πολυπληθών και ανοικτών δεδομένων

logo heritdata

Τίτλος έργου: HERIT–DATA: Αειφορική διαχείριση τουριστικών ροών και των επιπτώσεών τους μέσω ολιστικής αξιοποίησης πολυπληθών και ανοικτών δεδομένων

Περιγραφή – Στόχοι του έργου:

Στόχος του έργου είναι η μείωση των αρνητικών επιπτώσεων από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, που έχουν σχέση με τον τουρισμό στην πολιτιστική κληρονομιά, με εξειδίκευση σε δύο είδη πολιτιστικών προορισμών, που ωφελούνται, αλλά και που επηρεάζονται αρνητικά από τον μαζικό τουρισμό, ήτοι παλιές πόλεις και περιοχές υψηλής πολιτιστικής κληρονομιάς ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος για τους επισκέπτες, με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτές που έχουν ανακηρυχθεί Παγκόσμια Μνημεία UNESCO και που αφθονούν στην περιοχή MED.

Στο πλαίσιο αυτό, το έργο HERIT-DATA επιδιώκει την ανάπτυξη ενός μοντέλου διαχείρισης βιώσιμου και υπεύθυνου τουρισμού που θα εφαρμόζεται σε περιοχές σημαντικής πολιτιστικής κληρονομιάς στην ζώνη MED, μέσω της αξιοποίησης των τεχνολογικών και καινοτομικών εργαλείων διαχείρισης, καθώς και άλλων πολιτικών και κοινωνικών μέτρων.

Οι εταίροι θα αναπτύξουν, δοκιμάσουν και διαδώσουν τεχνογνωσία και λύσεις (μοντέλα, στρατηγικές, εργαλεία και εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης κλπ.) ανάλογα με τις σημερινές κλαδικές ανάγκες και χαρακτηριστικά ευφυών προορισμών, θα συλλέξουν, δημιουργήσουν, ολοκληρώσουν και αναλύσουν πληροφορίες και θα τις μετουσιώσουν σε αλλαγές νοοτροπίας και συμπεριφοράς, σύμφωνα και με τις συστάσεις για Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών (ICZM).

Περιγραφή – Αποτέλεσμα του έργου:

• Διακρατική συγκριτική μελέτη για τις επιδράσεις του μαζικού τουρισμού γύρω από οικοσυστήματα πολιτιστικής κληρονομιάς
• Καταγραφή και πρωτόκολλα επιλογής δεδομένων
• Μεσογειακή στρατηγική για διαδρομές βιώσιμης κρουαζιέρας σε προορισμούς πολιτιστικής κληρονομιάς
• Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και εφαρμογές για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων
• Διαχείριση μοντέλων μαζικού τουρισμού βασισμένη στις νέες τεχνολογίες για μεσογειακούς προορισμούς πολιτιστικής κληρονομιάς
• Πιλοτικές εφαρμογές
• Μοντέλα και επιτυχημένες περιπτώσεις
• Ενδυνάμωση και ενίσχυση ικανοτήτων τοπικών φορέων με εκπαίδευση και μεθοδολογία μεταφοράς των παραπάνω

Το έργο έχει συνολική διάρκεια 48 μήνες και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής συνεργασίας INTERREG MED 2014-2020 (2η πρόσκληση), που άπτεται του Άξονα Προτεραιότητας 3 “Natural and Cultural Resources” και συγκεκριμένα του Ειδικού Στόχου 3.1 “Sustainable Tourism”.
O συνολικός προϋπολογισμός του είναι 4.520.512,00€ και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει, ως εταίρος, με προϋπολογισμό 361.500,00€.

 

Επικεφαλής εταίρος:

Περιφέρεια Τοσκάνης, Ιταλία

Εταίροι:

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας Τοσκάνης, Ιταλία
Ίδρυμα Ιστορικής Κληρονομιάς Santa Maria Real - Ανδαλουσία, Ισπανία
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Ελλάδα
Κέντρο Χωρικών Ερευνών, Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Αναπτυξιακή Εταιρεία πόλεως Dubrovnik, Κροατία
Κέντρο για Βιώσιμες Μεσογειακές Πόλεις και Χωρικές Ενότητες, Γαλλία
Πανεπιστήμιο της Λισσαβόνας, Πορτογαλία
Ίδρυμα έρευνας, Προώθησης και Εμπορικών Σπουδών της Περιοχής της Βαλένθιας Valenciaport, Ισπανία
Περιφέρεια Occitanie, Γαλλία
Δίκτυο παράκτιων περιφερειών της Ευρώπης CPMR, Γαλλία
Κέντρο Τουρισμού Βαλένθιας – Generalitat Valenciana, Ισπανία


Project Title: “HERIT-DATA: Sustainable Heritage Management towards Mass Tourism Impact thanks to a holistic use of Big and Open Data”

Description - Objectives of the project:

The project aims to reduce the impact of human activities (tourism-related ones) on cultural heritage, with a special focus on 2 kind of cultural destinations that can benefit from and be affected by mass tourism: Old towns & Sites of particular cultural heritage or archaeological interest for visitors, including UNESCO World Heritage Sites, so present in the MED territories.

In that framework, HERIT-DATA plans to develop of a sustainable and responsible tourism management towards cultural heritage in MED regions, in particular by taking advantage of technology and innovation in management tools (Smart Cities), as well as other policy and social measures.

The partners will develop, test and transfer a series of knowledge and solutions (Models, Strategy, Artificial Intelligence & Big Data based-on platform and App, etc.) in line with the current sectoral changes and characteristics of smart destinations, able to collect, generate, integrate and analyse information and transform it into behaviour changes, according to ICZM recommendations. The results will also contribute to decision-making processes from a holistic perspective and for all stakeholders: Planners (Public Administration & Tourism or Heritage Managing bodies); Visitors (coastal and cruise tourists visiting heritage sites), local stakeholders and host citizens.

Description - Output of the project:

• Transnational comparative study on the effects of mass tourism on ecosystems of cultural heritage
• Recording and data selection protocols
• Mediterranean strategy for sustainable cruise routes to cultural heritage destinations
• Artificial intelligence tools and applications to support decision-making
• Management of mass tourism models based on new technologies for Mediterranean heritage destinations
• Pilot applications
• Models and successful cases
• Strengthening and enhancing the capacities of local actors with training and transfer methodology of the above

Herit-Data is a 48 month project co-financed by the Interreg MED Programme’s second call for proposals, under Priority Axis 3 "Natural and Cultural Resources" and Specific Objective 3.1 "Sustainable Tourism". The project started in February 2018 and will end in January 2022.
Its total budget is 4,520,512.00 € and the Region of Western Greece participates, as a partner, with a budget of 361.500,00 €.


Lead partner:

Tuscany Region, Italy

Partners:

City of Dubrovnik development agency, Croatia
Valencia Agency of Tourism, Spain
AVITEM, France
Center for Spatial Research, Bosnia and Herzegovina
Conference of peripheral maritime regions of Europe, France
Santa María Real Foundation for Historical Heritage, Spain
Valenciaport Foundation, Spain
Foundation for Research and Innovation, Italy
Region of Western Greece, Greece
Occitanie Region, France
Faculty of Sciences and Technology, Portugal

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 01 Οκτώβριος 2019 13:12
 • Αιτήσεις & Λίστες αναμονής ιατρικών ειδικοτήτων

  Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού portal από τις 12/05/2023 για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ιατρών προς ειδίκευση στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Γ4δ/Γ.Π.οικ.44946/14-07-2020 Υπουργική Απόφαση.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε τις παρακάτω ΟΔΗΓΙΕΣ.

  Σύσταση, μετονομασία, καθορισμός χρόνου και περιεχόμενο άσκησης ιατρικών ειδικοτήτων (ενιαίων και μη) ΦΕΚ 4138/Β'/20-09-2018

  eisodos

   


  Συγκεντρωτικός Πίνακας Ειδικοτήτων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Π.Δ.Ε.

  Γ.Π.Ν. Πατρών "Παναγία Η Βοήθεια" (Ρίο)

  Γ.Ν. Πατρών "Ο 'Αγιος Ανδρέας"

  Γ.Ν. Παίδων Πατρών (Καραμανδάνειο)

  Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας

  Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

  Γ.Ν. Ηλείας


   

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

  Σας υπενθυμίζουμε ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή ταχυδρομικά: Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΠΔΕ, Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας, Π.Π. Γερμανού 98, Πάτρα, ΤΚ 26225 ή δια ζώσης (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο): Πάτρα, Π.Π. Γερμανού 98, ισόγειο, γραφείο 1, 

  ΜΟΝΟ για τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

  1) Για όσους δεν διαθέτουν ΑΦΜ ή/και ΑΜΚΑ

  2) Για αιτήσεις υπεράριθμων (για λόγους υγείας και για αθλητές πτυχιούχους ιατρικής σχολής)

  Αίτηση για ειδικότητα
  Υπεύθυνη δήλωση ειδικότητας
  Οδηγίες και δικαιολογητικά

  Σημείωση:

  -Για αίτηση καταχώρησης ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. την αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σκαναρισμένα.

  -Για αίτηση διαγραφής από σειρά προτεραιότητας ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) δηλώνοντας την ειδικότητα και το νοσοκομείο από το οποίο επιθυμείτε τη διαγραφή σας.

   


Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.