Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 17 Μάιος 2022 12:08

AI SMART - Δίκτυο Μικρών Λιμένων Αδριατικής Ιονίου

ai-smart-logo-web

AI SMART – «Δίκτυο Μικρών Λιμένων Αδριατικής Ιονίου» - "Adriatic Ionian Small Port Network"

AISMART

Το έργο AI SMART – «Δίκτυο Μικρών Λιμένων Αδριατικής Ιονίου» στοχεύει στην ανάπτυξη ενός κοινού λιμενικού δικτύου στην περιοχή Αδριατικής-Ιονίου με βάση την έννοια των «έξυπνων, πράσινων και ολοκληρωμένων λιμένων» που επιτρέπει τη δημιουργία νέων πράσινων διαδρομών και τη σύνδεση περιφερειακών μικρών λιμανιών οι διασυνοριακές χώρες που εμπλέκονται σε έναν μοναδικό «βιώσιμο διάδρομο». Το έργο προωθεί τη δυνατότητα των διαδρομών μικρών αποστάσεων, ως αναπόσπαστο και συμπληρωματικό μέρος των διατροπικών διαδρόμων ΔΕΔ-Μ, για βιώσιμες και χωρίς αποκλεισμούς υπηρεσίες μεταφορών, σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2030 για έξυπνη ανάπτυξη με βάση την αξιοποίηση των φυσικούς και τοπικούς πόρους τόσο των ακτών όσο και της ενδοχώρας.

Οι στόχοι του έργου είναι:

 • Βελτίωση της ποιότητας των λιμενικών υπηρεσιών που παρέχονται στους χρήστες
 • Δημιουργία συμπληρωματικών και προηγμένων τουριστικών υπηρεσιών που εστιάζουν στην υψηλή ποιότητα
 • Δημιουργία κοινών λιμενικών δικτύων για «πράσινους, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμους» διαδρόμους μικρών αποστάσεων
 • Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης για την προστασία του τοπικού λιμενικού δικτύου για την υποστήριξη του ναυτιλιακού τομέα

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

 • Δικτύωση σε έναν «βιώσιμο διάδρομο» λιμένων και λιμενικών υπηρεσιών στη διασυνοριακή περιοχή μέσω προηγμένων εργαλείων ΤΠΕ και πολύπλευρων δράσεων χαρτογράφησης (χαρτογράφηση λιμένων, χαρτογράφηση λιμενικών υπηρεσιών, χαρτογράφηση δικτύων μεταφοράς υποδομής)
 • Δημιουργία, πληθυσμός και συντήρηση Υπηρεσιών Πλατφόρμας ΤΠΕ για ανταλλαγή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο σχετικά με υπηρεσίες πολυτροπικών μεταφορών σε διασυνοριακό επίπεδο
 • Καθορισμός συνόλου δεικτών και στόχων υψηλής ποιότητας (προτύπων) για «πράσινες, βιώσιμες και χωρίς αποκλεισμούς» υπηρεσίες μεταφορών που θα υιοθετηθούν από λιμένες και λιμενικές υποδομές σε διασυνοριακό επίπεδο
 • Εφαρμογή εργαλείων διακυβέρνησης χρήσιμων για την ανάπτυξη περιφερειακών και διασυνοριακών σχεδίων για πράσινους διαδρόμους στη διασυνοριακή περιοχή
 • Υλοποίηση βασικών-υποδομικών παρεμβάσεων για επαναπροσδιορισμό λιμενικών περιοχών λειτουργικών στο νέο διασυνοριακό δίκτυο (Μύτικας, Ναύπακτος, Νυδρί, Οτράντο, Μόλα Ντι Μπάρι).
 • Δημιουργία τουριστικών πολυτροπικών δρομολογίων για «πράσινο, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμο» τουρισμό
 • Προώθηση, μέσω πιλοτικών δράσεων, πολυτροπικών μεταφορών ικανών να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες των δρομολογίων μικρών αποστάσεων στη διασυνοριακή περιοχή
 • Εφαρμογή μόνιμου πρωτοκόλλου παρακολούθησης των παράκτιων και λιμενικών περιοχών για την αντιμετώπιση της τουριστικής πίεσης και την παρακολούθηση της τουριστικής ζήτησης για συνδέσεις μικρών αποστάσεων

Συνεργάτες:

 • Περιφέρεια Απουλίας (Ιταλία) – Επικεφαλής εταίρος
 • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Ελλάδα)
 • Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Ελλάδα)
 • Περιφέρεια Ηπείρου (Ελλάδα)

Διάρκεια έργου: 01.07.2019 - 10.07.2023

Συνολικός Προϋπολογισμός: 17.250.000 €

Ιστοσελίδα του έργου:https://greece-italy.eu/rlb-funded-projects/ai-smart/

Σελίδα του έργου στο Facebook:https://www.facebook.com/profile.php?id=100067528043665

Σελίδα Project Instagram:https://www.instagram.com/interregaismart/

Σελίδα στο Twitter του έργου:https://twitter.com/AiSmartProject

Περισσότερες Πληροφορίες: Καραγιάννης Δημήτρης, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , 2613-613508


AI SMART

The project AI SMARTAdriatic Ionian Small Port Network” aims to develop a common port network in the Adriatic-Ionian area based on the concept of "intelligent, green and integrated ports" enabling setting of new green routes and connecting regional small ports of the cross-border countries involved in a unique "sustainable corridor". The project promotes the potentiality of the short sea routes, as integral and complementary part of intermodal TEN-T corridors, for a sustainable and inclusive transport services, in accordance with the objectives of the European 2030 Strategy for intelligent growth based on the valorization of the natural and landscape resources of both coasts and hinterland.

Objectives:

The objectives of the project are:

 • Raise the quality of port services provided to users
 • Create supplementary and advance tourist services that focus on high quality
 • Set up common port networks for "green, inclusive and sustainable" short-sea corridors
 • Enhance awareness of the protection of the local port network in support of the maritime sector

Project’s main RESULTS:

 • Networking in a “sustainable corridor” of ports and port services in the cross-border area through advanced ICT tools and multifaceted mapping actions (mapping ports, mapping port services, mapping infrastructural transport nets)
 • Set-up, population and maintenance of ICT Platform Services for real time exchange information on multimodal transport services at cross-border level
 • Definition of set of indicators and high-quality objectives (standards) for "green, sustainable and inclusive” transport services to be adopted by ports and port infrastructures at cross-border level
 • Implementation of governance tools useful for development of regional and transborder plans for green corridors in the cross-border area
 • Implementation of key-infrastructural interventions for requalification of port areas functional to the new cross-border network (Mytikas, Nafpaktos, Nydri, Otranto, Mola di Bari)
 • Creation of tourist multimodal itineraries for "green, inclusive and sustainable" tourism
 • Promotion, through pilot actions, of multimodal transport connections able to exploit the potentiality of short-sea routes in the cross-border area
 • Implementation of a permanent monitoring protocol of coastal and port areas addressing tourist pressure and monitoring tourism demand for short-sea connections

PARTNERs:

 • Apulia Region - Department of Mobility (Italy)
 • Region of Western Greece (Greece)
 • Region of Ionian Islands (Greece)
 • Region of Epirus (Greece)

Duration of the project: 01.07.2019 - 10.07.2023

Total Budget: € 17.250.000

Project website: https://greece-italy.eu/rlb-funded-projects/ai-smart/

Project Facebook Page: https://www.facebook.com/profile.php?id=100067528043665

Project Instagram Page: https://www.instagram.com/interregaismart/

Project Twitter Page: https://twitter.com/AiSmartProject

 • Αιτήσεις & Λίστες αναμονής ιατρικών ειδικοτήτων

  Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού portal από τις 12/05/2023 για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ιατρών προς ειδίκευση στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Γ4δ/Γ.Π.οικ.44946/14-07-2020 Υπουργική Απόφαση.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε τις παρακάτω ΟΔΗΓΙΕΣ.

  Σύσταση, μετονομασία, καθορισμός χρόνου και περιεχόμενο άσκησης ιατρικών ειδικοτήτων (ενιαίων και μη) ΦΕΚ 4138/Β'/20-09-2018

  eisodos

   


  Συγκεντρωτικός Πίνακας Ειδικοτήτων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Π.Δ.Ε.

  Γ.Π.Ν. Πατρών "Παναγία Η Βοήθεια" (Ρίο)

  Γ.Ν. Πατρών "Ο 'Αγιος Ανδρέας"

  Γ.Ν. Παίδων Πατρών (Καραμανδάνειο)

  Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας

  Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

  Γ.Ν. Ηλείας


   

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

  Σας υπενθυμίζουμε ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή ταχυδρομικά: Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΠΔΕ, Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας, Π.Π. Γερμανού 98, Πάτρα, ΤΚ 26225 ή δια ζώσης (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο): Πάτρα, Π.Π. Γερμανού 98, ισόγειο, γραφείο 1, 

  ΜΟΝΟ για τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

  1) Για όσους δεν διαθέτουν ΑΦΜ ή/και ΑΜΚΑ

  2) Για αιτήσεις υπεράριθμων (για λόγους υγείας και για αθλητές πτυχιούχους ιατρικής σχολής)

  Αίτηση για ειδικότητα
  Υπεύθυνη δήλωση ειδικότητας
  Οδηγίες και δικαιολογητικά

  Σημείωση:

  -Για αίτηση καταχώρησης ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. την αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σκαναρισμένα.

  -Για αίτηση διαγραφής από σειρά προτεραιότητας ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) δηλώνοντας την ειδικότητα και το νοσοκομείο από το οποίο επιθυμείτε τη διαγραφή σας.

   


Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.