Σάββατο, 20 Απριλίου 2024
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 17 Μάρτιος 2022 11:06

INTERREG-ADRION "ARIEL" - Προώθηση διακρατικής δικτύωσης της μικρής κλίμακας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίο PLUS

ariel-plus-logo-web

"ARIEL PLUS" - Προώθηση διακρατικής δικτύωσης της μικρής κλίμακας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίο PLUS

Interreg ADRION: ARIEL PLUS

Πρόγραμμα: Interreg ADRION

Είδος: Διεθνικά προγράμματα συνεργασίας

Διάρκεια: 01/202 – 06/2022

Συνολικός προϋπολογισμός: 148.947,10€

Προϋπολογισμός για την ΠΔΕ : 25.464,00 € (21.644,00€ EU, 3.819,60€ Εθνική συμμετοχή)

Ιστοσελίδα: https://ariel.adrioninterreg.eu/

Περιγραφή και στοχοθεσία έργου

To ARIEL PLUS cod. 1276 αποτελεί διεύρυνση των αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού προγράμματος Interreg V-B Adriatic- Ionian Programme – ADRION 2014 -2020, ARIEL cod. 278.

Κύριοι στόχοι του είναι να μεγιστοποιήσει την μεταφορά και την διάρκεια των αποτελεσμάτων του ARIEL στους ενδιαφερόμενους φορείς της μικρής κλίμακας αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών μέσα και πέρα από την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου.

Εξειδικευμένοι στόχοι περιλαμβάνουν:

 • Δράσεις για προβολή των αποτελεσμάτων του ΑRIEL σε τοπικό και εθνικό επίπεδο προς όφελος των δικαιούχων και των ενδιαφερόμενων φορέων (OPEN ή INFO DAYS)
 • Σεμινάρια σε πιθανούς δικαιούχους για δημιουργία πρωτοβουλιών και επενδύσεων στον τομέα της Αλιείας μικρής κλίμακας και των Υδατοκαλλιεργειών(CAPACITY BUILDING)
 • Διεύρυνση του δικτύου του ARIEL με νέα μέλη
 • Βελτίωση της λειτουργίας της υπάρχουσας πλατφόρμας του ARIEL ως ένας ψηφιακός τόπος ανταλλαγής γνώσης και συνεργασίας των αλιέων και των υδατοκαλλιεργητών.

Η πρόταση εναρμονίζεται με τρείς από τους έξι στρατηγικούς στόχους που έχει θέσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για την περίοδο 2014-2019:

 1. Ενίσχυση και ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης της Περιφέρειας.
 2. Στήριξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.
 3. Βελτίωση διοικητικής λειτουργίας οργανισμού (και οργανισμών) Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην κατεύθυνση χάραξης και υλοποίησης διακριτής περιφερειακής πολιτικής.

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

Στο έργο συμμετέχουν 6 εταίροι στους οποίους περιλαμβάνονται δημόσιοι οργανισμοί και ερευνητικοί /επιστημονικοί οργανισμοί από την Ελλάδα, την Ιταλία, Κροατία και το Μαυροβούνιο. ΣυντονιστήςείναιτοCNR –IRBIM Institute of Biological Resources &Marine Biotechnologies- National Research Council απότηνΙταλία.

Από πλευράς Ελλάδας, θα συμμετέχει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Οι εταίροι του έργου φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

LP1 CNR – IRBIM: Institute of Biological Resources & Marine Biotechnologies- National Research Council ΙΤΑΛΙΑ
PP2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ MARCHE ΙΤΑΛΙΑ
PP3 IOR: Institute of Oceanography and Fisheries ΚΡΟΑΤΙΑ
PP4 RERA: Public Institution for coordination and development of Split Dalmatia County ΚΡΟΑΤΙΑ
PP5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΑΔΑ
PP6 IMBK: Institute of Marine Biology of Montenegro ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

Πακέτα εργασίας

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα είναι υπεύθυνη για τα εξής πακέτα εργασίας:

 • (ΠΕΜ) WP M ( WP1) Management
 • (ΠΕ Τ1) WPT1 (WP2) Εφαρμογή
 • (ΠΕ C) WPC (WP3) Επικοινωνία

Στα συγκεκριμένα Πακέτα Εργασίας συμπεριλαμβάνονται:

 • Συναντήσεις εργασίας με κοινωνικούς εταίρους στην αλιεία μικρής κλίμακας και των μονάδων υδατοκαλλιέργειας
 • Προβολή των αποτελεσμάτων του ΑRIEL σε τοπικό και υπερεθνικό επίπεδο προς όφελος των δικαιούχων και των ενδιαφερόμενων φορέων (OPENήINFODAYS)
 • Σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων με στόχο την επιμόρφωση για νέες χρηματοδοτικές/επενδυτικές ευκαιρίες και καινοτόμες εφαρμογές(capacity building seminars)
 • Βελτίωση πλατφόρμας επικοινωνίας κοινωνικών εταίρων (the ARIEL platform)
 • Σύνταξη στρατηγικού πλάνουεφαρμογής, με κατευθυντήριες γραμμές επικοινωνιακής πολιτικής και προσέγγισης

Πληροφορίες για το έργο προσφέρονται στις ιστοσελίδες: https://ariel.adrioninterreg.eu/ , https://www.arielbluecommunity.eu


ARIEL PLUS “Promoting small scale fisheries and aquaculture transnational networking in Adriatic-Ionian macroregion PLUS”

Interreg ADRION: ARIEL PLUS

Programme: Interreg ADRION

Type: Transnational Cooperation Projects

Duration: 01/2022 – 06/2022

Overall Budget: 148.947,10€

RWG budget: 25.464,00 € (21.644,00€ EU, 3.819,60€ national)

The ARIEL project led to significant milestones towards innovation speed-up and uptake in small-scale fisheries and aquaculture sectors, outlining trajectories of development for future cooperation initiatives. However, a further step is needed to consolidate

and widen ARIEL results and operationalize the ARIEL tools.

In this content, ARIEL PLUS main objective is to maximize the transferability and durability of the ARIEL project main outcomes towards small-scale fisheries and aquaculture stakeholders within and beyond the Adriatic and Ionian area, leveraging future initiatives and investments for smart and sustainable blue growth of coastal communities.

The project intends to make the best use of the ARIEL approach, tactics and tools developed in 3 years of joint implementation, capitalizing and widening the ARIEL knowledge network and the cooperation put in place between local/regional/national public authorities, research bodies, small-scale fisheries and aquaculture socio-economic operators . Built on a deep understanding of these two sectors challenges at regional and ADRION level as well as on a set of policy and technical recommendations delivered in the previous project, ARIEL PLUS is expected to:

 • boost the transnational dimension of ARIEL results and knowledge by means of raising awareness activities and events for beneficiaries and stakeholders of small-scale fisheries and aquaculture sectors at local and Country level;
 • give its transnational contribution to leverage future initiatives and investments on fisheries and aquaculture sectors by capacity building of potential beneficiaries and by supporting co-creation processes for the application, designing and management EU project proposals;
 • widen the ARIEL innovation community towards new members and new cooperation opportunities;
 • improve the operability of the existing ARIEL Platform, conceived as virtual place where small-scale fisheries and aquaculture actors can meet, exchange knowledge and cooperate.

To these, ARIEL PLUS will focus on the following ARIEL milestones:

 • the ARIEL knowledge network;
 • the ARIEL policy and technical recommendations paper;
 • the ARIEL Chart of innovative services;
 • the ARIEL Platform.

A balanced partnership of 6 organizations from Italy, Croatia, Montenegro and Greece, already involved in the ARIEL project, renewed their cooperation commitment for implementing ARIEL PLUS.

Partnership

LP1 CNR – IRBIM: Institute of Biological Resources & Marine Biotechnologies- National Research Council ITALY
PP2 MARCHE REGION ITALY
PP3 IOR: Institute of Oceanography and Fisheries CROATIA
PP4 RERA: Public Institution for coordination and development of Split Dalmatia County CROATIA
PP5 REGION OF WESTERN GREECE GREECE
PP6 IMBK: Institute of Marine Biology of Montenegro MONTENEGRO

Information: https://ariel.adrioninterreg.eu/ , https://www.arielbluecommunity.eu

ARIEL PLUS A3 poster RWG

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 17 Μάιος 2022 12:14
 • Αιτήσεις & Λίστες αναμονής ιατρικών ειδικοτήτων

  Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού portal από τις 12/05/2023 για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ιατρών προς ειδίκευση στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Γ4δ/Γ.Π.οικ.44946/14-07-2020 Υπουργική Απόφαση.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε τις παρακάτω ΟΔΗΓΙΕΣ.

  Σύσταση, μετονομασία, καθορισμός χρόνου και περιεχόμενο άσκησης ιατρικών ειδικοτήτων (ενιαίων και μη) ΦΕΚ 4138/Β'/20-09-2018

  eisodos

   


  Συγκεντρωτικός Πίνακας Ειδικοτήτων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Π.Δ.Ε.

  Γ.Π.Ν. Πατρών "Παναγία Η Βοήθεια" (Ρίο)

  Γ.Ν. Πατρών "Ο 'Αγιος Ανδρέας"

  Γ.Ν. Παίδων Πατρών (Καραμανδάνειο)

  Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας

  Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

  Γ.Ν. Ηλείας


   

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

  Σας υπενθυμίζουμε ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή ταχυδρομικά: Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΠΔΕ, Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας, Π.Π. Γερμανού 98, Πάτρα, ΤΚ 26225 ή δια ζώσης (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο): Πάτρα, Π.Π. Γερμανού 98, ισόγειο, γραφείο 1, 

  ΜΟΝΟ για τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

  1) Για όσους δεν διαθέτουν ΑΦΜ ή/και ΑΜΚΑ

  2) Για αιτήσεις υπεράριθμων (για λόγους υγείας και για αθλητές πτυχιούχους ιατρικής σχολής)

  Αίτηση για ειδικότητα
  Υπεύθυνη δήλωση ειδικότητας
  Οδηγίες και δικαιολογητικά

  Σημείωση:

  -Για αίτηση καταχώρησης ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. την αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σκαναρισμένα.

  -Για αίτηση διαγραφής από σειρά προτεραιότητας ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) δηλώνοντας την ειδικότητα και το νοσοκομείο από το οποίο επιθυμείτε τη διαγραφή σας.

   


Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.