Δευτέρα, 20 Αύγουστος 2018 11:48

Προμήθεια 10 κλιματιστικών τοίχου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας-Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλ/νιας αναρτά την εξής δημοσίευση:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ THN: Προμήθεια Δέκα (10) κλιματιστικών τοίχου για τοποθέτηση σε γραφεία των Υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και συγκεκριμένα οκτώ (8) κλιματιστικές μονάδες απόδοσης 9.000 Btu/h(ενδεικτικό κόστος 3.800,00 ευρώ) και δυο (2) κλιματιστικών μονάδων απόδοσης 12.000 Btu/h (ενδεικτικό κόστος 1.200,00 ευρώ), συνολικού προϋπολογισμού 5.000,00.

  • Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νιας, Κτίριο Διοικητηρίου Π.Ε. Αιτωλ/νίας, 1ος όροφος, Τ.Κ.: 30200, Μεσολόγγι, ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού, βάσει της αριθμ. 1440/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ.
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης προσφορών: έως και την 3η Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Παραθέτουμε συνημμένα αρχεία προς υποβολή.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 20 Αύγουστος 2018 12:57
επιστροφή στην κορυφή