Πέμπτη, 06 Δεκέμβριος 2018 09:38

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού 2-πετρελαιοκίνητα ειδικά επιβατηγά αυτοκίνητα Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων, Π/Υ μέχρι του ποσού των 60.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 06 Δεκέμβριος 2018 13:35
επιστροφή στην κορυφή