Παρασκευή, 08 Φεβρουάριος 2019 11:44

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης έργου «Συντήρηση σήμανσης και ασφάλισης επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Αιτ/νίας»

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού,του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ» Προϋπολογισμού: 3.000.000,00 € ( με Φ.Π.Α. )

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 08 Φεβρουάριος 2019 12:19
επιστροφή στην κορυφή