Παρασκευή, 17 Μάιος 2019 11:28

Έργο:Συντήρηση–οδική ασφάλεια-επαρχ οδικού δικτύου Ν. Ηλείας(σε συνέχεια του π.κ.2013ΕΠ00100014) ΥΠΟΕΡΓΟ: Συντήρηση οδικών αξόνων Λάλα -111 Ε.Ο και Χάνι Πανόπουλου –Μουζάκι –Καράτουλα και συνδετήριοι προς Νεμούτα –Αχλαδινή και Γούμερο–Μουζάκι

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
μέσω Του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για

την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση κατασκευής του έργου: «Συντήρηση – οδική
ασφάλεια- επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ηλείας (σε συνέχεια του π.κ.2013ΕΠ00100014) ΥΠΟΕΡΓΟ:
Συντήρηση οδικών αξόνων Λάλα -111 Ε.Ο και Χάνι Πανόπουλου –Μουζάκι –Καράτουλα και
συνδετήριοι προς Νεμούτα –Αχλαδινή και Γούμερο –Μουζάκι», προϋπολογισμού: 5.000.000,00€ (δαπάνη
εργασιών, Γ.Ε. & Ο.Ε., Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 17 Μάιος 2019 13:03
επιστροφή στην κορυφή