Τρίτη, 28 Μάιος 2019 15:14

Διακήρυξη ασφάλισης οχημάτων - μηχανημάτων και κτιρίων Π.Ε. Αιτωλ/νίας

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  - Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

αναρτά την: "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ Π. Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019-2020., ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 12.000,00 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α."

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΤΗΣΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) - 11 Ιουνίου 2019 και ώρα 14:30

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - 13 Ιουνίου 2019 και ώρα 11:00

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 29 Μάιος 2019 08:05
επιστροφή στην κορυφή