Παρασκευή, 31 Μάιος 2019 09:57

Προκήρυξη 5ΕΑ/2019

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε από το Εθνικό Τυπογραφείο η Προκήρυξη του ΑΣΕΠ 5ΕΑ/2019  που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατηγορίας ΔΕ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 6 Ιουνίου 2019 ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 21 Ιουνίου2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια/ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους, υποβάλλονται στις οικίες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.minedu.gov.gr)

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 31 Μάιος 2019 11:46
επιστροφή στην κορυφή