Παρασκευή, 09 Αύγουστος 2019 12:22

Διακήρυξη Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο «Προμήθεια 672.043,00 κιλών (kg) ψυχρού ασφαλτομίγματος, περιόδου 2018-2019 συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των 150.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 09 Αύγουστος 2019 13:39
επιστροφή στην κορυφή