Τετάρτη, 11 Σεπτέμβριος 2019 13:41

Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια δεκαέξι (16) Κλιματιστικών Μονάδων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Ηλείας

«Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια δεκαέξι (16) Κλιματιστικών Μονάδων, διαιρούμενου τύπου, επίτοιχης τοποθέτησης, τεχνολογίας inverter (5 κλιματιστικά 12.000 btu/h, 8 κλιματιστικά 18.000 btu/h & 3 κλιματιστικά 24.000 btu/h) τα οποία θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο σε γραφεία υπηρεσιών της Π.Ε. Hλείας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.500,00 ευρώ με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής στο σύνολο των προκηρυσσόμενων ειδών».

 

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 11 Σεπτέμβριος 2019 13:59
επιστροφή στην κορυφή