Τετάρτη, 11 Δεκέμβριος 2019 13:24

Πρόσκληση εκδ. ενδιαφεροντος για βιολογικό καθαρισμό καθισμάτων αιθουσών Π.Ε. Αιτωλ/νίας

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 

αναρτά την με θέμα: "Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι του ποσού συνολικά των 5.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά την κάλυψη του κόστους για την Παροχή Υπηρεσιών για βιολογικό καθαρισμό των καθισμάτων της αίθουσας συνεδριάσεων του Πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου και την Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων και γενικού καθαρισμού των χώρων αυτών στο κτίριο του Διοικητηρίου, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον σχετικό Πίνακα του Παραρτήματος A της παρούσης Πρόσκλησης".

Η Διαδικασία εκκινείτε με την ανάρτησή της στην ηλεκτρονική Πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ, και διαρκεί πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες.

 

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την ημέρα λήξης διενέργειας της παρούσης διαδικασίας ήτοι 16η Δεκεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ. στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού, στο κτίριο του Διοικητηρίου Π.Ε. Αιτωλ/νίας Μεσολόγγι, τ.κ. 30200.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 17 Δεκεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 μ.μ.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 13 Δεκέμβριος 2019 11:51
επιστροφή στην κορυφή