Τρίτη, 31 Δεκέμβριος 2019 11:15

Χρονική παράταση προσφορών για 6ο δυναμικό διάγ. μεταφ. μαθητών Π.Ε. Αιτωλ/νίας

Η Π.Δ.Ε.  - Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

αναρτά την κάτωθι ανακοίνωση:Αναφορικά με την αρ. πρωτ.:388377/6117/23-12-2019 (ΑΔΑΜ:19PROC006087934 και συστεμικός αρ. ΕΣΗΔΗΣ:83084) Διακήρυξη του 6ου Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας με τη διαδικασία του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού (Διεθνή) άνω των ορίων, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Ατόμων με Αναπηρία (ΑΜΕΑ) στο ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου και «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (παράρτημα Αγρινίου και Μεσολογγίου)» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το σχολικό έτος 2019-2020 συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 1.041.132,93€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών λήγει την 05-01-2020 και επειδή μέχρι σήμερα, εκ παραδρομής, δεν έχει ανοίξει το σύστημα για την υποβολή των ενδεικτικών προσφορών των υποψηφίων, παρατείνουμε την ημερομηνία υποβολής κατά δέκα (10) ημέρες ήτοι: μέχρι 15 Ιανουαρίου 2020.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 31 Δεκέμβριος 2019 12:13
επιστροφή στην κορυφή

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.