Τετάρτη, 12 Φεβρουάριος 2020 12:25

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη υπηρεσιών του προγράμματος «CI-NOVATEC», συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 27.100,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη: α) της διοργάνωσης συνέντευξης τύπου για την ανακοίνωση των βραβείων και συμμετοχή των βραβευθέντων σε μία από τις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού του εξωτερικού, ως μέρος της βράβευσης και β) υπηρεσιών κάλυψης των εξόδων συμμετοχής των βραβευθέντων μελών για τη συμμετοχή τους σε μία από τις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού του εξωτερικού, ως μέρος της βράβευσης και γ) της διοργάνωσης του τελικού διήμερου συνεδρίου για τις ανάγκες του ευρωπαϊκού έργου «CI-NOVATEC - Πελατειακή Ευφυΐα για Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα-Customer Intelligence for inNOVAtiveTourism ECosystems» (ΜΙS: 5003479) του διακρατικού προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, της ΣΑΕΠ 301/6: 2018ΕΠ30160019 που άπτεται του Άξονα Προτεραιότητας 1.1 του προγράμματος Interreg Ελλάδα – Ιταλία 2014–2020, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 27.100,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 17 Φεβρουάριος 2020 15:30
επιστροφή στην κορυφή

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.