Τετάρτη, 18 Μάρτιος 2020 08:33

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών.

Οι υπό πρόσληψη ειδικότητες είναι:

1 ΠΕ Κτηνιάτρων

1 ΠΕ Μηχανικών / Μηχανολόγων Μηχανικών

1 ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (εκσκαφέα - φορτωτή JCB).

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από 19.03.2020 έως 30.03.2020.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν κατά τα διαλαμβανόμενα στη συνημμένη υπ' αριθ. ΣΟΧ 1/2020 ανακοίνωση (ΑΔΑ: Ω7ΜΝ7Λ6-Γ9Ε).

Επισυνάπτονται επιπλέον: α) έντυπο αίτησης - υπεύθυνη δήλωση, β) παράρτημα ανακοινώσεων ΣΟΧ 02.12.2019 και γ) παράρτημα Η/Υ 14.01.2020.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 18 Μάρτιος 2020 16:58
επιστροφή στην κορυφή