Παρασκευή, 20 Μάρτιος 2020 14:19

Παράταση υποβολής εγγυητικής καλής εκτέλεσης 5ου Επιμέρους Διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών 2019-2020 της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Σας ενημερώνουμε ότι η ημερομηνία υποβολής εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για τον «5ο Επιμέρους Διαγωνισμό της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας με τη διαδικασία του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού (Διεθνή) άνω των ορίων, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το σχολικό έτος 2019-2020 συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 5.438.939,74 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.» παρατείνεται, μέχρι την Πέμπτη 30/04/2020, λόγω των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό διάδοσης το κορονωϊού.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 20 Μάρτιος 2020 15:57
επιστροφή στην κορυφή