Τετάρτη, 02 Δεκέμβριος 2020 13:21

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΟΥ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Α2/ΖΩΝΗΣ (9Α) & Α2/ΖΩΝΗΣ (9Β+9Γ) ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ» Προϋπολο

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 02 Δεκέμβριος 2020 14:48
επιστροφή στην κορυφή