Δευτέρα, 28 Δεκέμβριος 2020 13:04

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για το υποέργο 1 «Υπηρεσίες Συμβούλων» στο πλαίσιο του έργου «Κάλυψη δαπανών ΕΦΔ δράσεων κρατικών ενισχύσεων - Δ/νση αναπτυξιακού προγραμματισμού» μέχρι του ποσού των 100.000,00 ευρώ με ΦΠΑ

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 13 Ιανουάριος 2021 11:42
επιστροφή στην κορυφή